Svetovni dan mladih

Za 33. SDM, ki smo ga obhajali na cvetno nedeljo 2018, je Frančišek mlade naslovil z zgodbo o Mariji. Mladim je zapisal: »Ne pustite, da sij mladosti uga ...

Odmik Getsemani

Duhovni odmik za mlade (17-32 let) v pripravi na veliko noč.

...

Postna akcija 18

40 ur brez telefona. 

40 dni. 

1 ura na dan. 


Ena ura je malo časa, je mala sprememba. A nar ...

Duhovni vikend 18-30 let

Kaj iščeš?

Pridi in poglej.

...

Zimski dnevi za študente

Prijave do konca januarja!

https://skam.si/novica/zimski-dnevi-v-logu- ...

Znani so projekti Pota 2018

Letos je na izbiro 9 projektov po celem svetu, ki omogočajo mladim nepozabno doživetje vere, prostovoljstva in drugačnih kultur.

...

Šola za animatorje

Vpis v nove kroge SŠA usposabljanj. 

Za srednješolce: https://skam.si/termin/abc- ...

Sinoda mladih 2018

Sledimo Sinodi o mladih, ki bo oktobra 2018 v Rimu.

...

Kateheze Dotik nebes

Animatorski spobujevalnik Oratorija Slovenija je v letu 2017 pripravil kateheze o Mariji i ...

Kateheza o Marijini hvalnici

Kateheza “Velike reči mi je storil Mogočni!” je bila pripravljena ob dogajanju Stične mladih 2017 in govori o Marijini hvalnici. Kateheza je dostopna ...