Komisija za zvonove (KZZ) je komisija Škofije Koper, ki škofu,  duhovnikom in sodelavcem na župnijah, pomaga, svetuje in skrbi za  kvalitetno in ustrezno delovanje in vzdrževanju cerkvenih zvonov in  izdaja soglasje ob naročilu novih zvonov na področju Škofije Koper.

Komisija v skladu s splošnimi cerkvenimi predpisi in predpisi  območnega cerkvenega prava, z veljavno zakonodajo Republike Slovenije  ter EU, s strokovnimi merili in določili tega pravilnika, nadzoruje vse  zadeve, ki so povezane s cerkvenimi zvonovi na ozemlju Škofije Koper, to  je: vzdrževanje že obstoječih zvonov, bitje cerkvene ure, zamenjavo in  prodajo zvonov, obnovo starih zvonov, pritrkavanje, popis in  evidentiranje zvonov, varnost v zvonikih in naročanje novih zvonov,  njihovo ustreznost, kvaliteto, pravilno montažo in elektrifikacijo.