Velikonočno voščilo slovenskih škofov

 Bratje in sestre! Evangelist Matej opisuje Gospodovo vstajenje z besedami:
 'In glej, nastal je velik potres, kajti angel Gospodov je prišel iz nebes.
 In je pristopil ter odvalil kamen in je sédel nanj!' 

 Kamen, ki je našega Gospoda držal zaprtega v temnem grobu,
 je z njegovim vstajenjem postal njegov kraljevski prestol:
 'Kajti zakraljeval je naš Gospod, Bog Vsemogočni!
 Veselimo in radujmo se in dajmo mu čast,
 zakaj prišla je svatba Jagnjetova in njegova zaročenka se je pripravila!' 

 Letošnja velika noč, dragi bratje, je zaznamovana s posebno preizkušnjo  svetovnih razsežnosti: čestitamo vsem strokovnim službam in civilnim  oblastem ter se jim zahvaljujemo za izjemne napore, s katerimi  preprečujejo in omejujejo širjenje hude nadloge. Gospod naj vam povrne  vaš trud in nas usliši, da zopet k nam pridejo časi olajšanja.

 Bratje! Vsem želimo globoko doživetje in radostno izkustvo vstajenja  našega Gospoda in Zveličarja Jezusa Kristusa. Kakor kliče apostol Pavel:  'Vzdrami se, ki spiš, in vstani od mrtvih in razsvetlil te bo Kristus!  (Ef 5,14). Kakor se naše telo vsako jutro prebudi in zakoraka v nov dan,  tako naj se, morda po dolgem času, za veliko noč prebudi naš duh in se  požene v prihodnost, v bližnjo in daljno prihodnost, novim bojem in  novim zmagam naproti. Gospod nas vabi: 'Jaz sem svet premagal!' (Jn  16,33). 

 Enako voščimo vsem bratom evangeličanom in pravoslavnim, vsem zamejcem  in izseljencem, posebej vsem utrujenim in obteženim. Prav lepo  pozdravljamo tudi vse predstavnike drugih verstev: Sveta velika noč,  bodi nam vsem v pomoč! Aleluja!

  

 Msgr. dr. Jurij Bizjak
 Koprski škof

Deli objavo: