Podelitev škofijskega odličja svetega Jožefa

V četrtek, 28. maja 2020, ob koncu krizmene maše, je koprski škof msgr. dr. Jurij Bizjak podelil Odličje sv. Jožefa, delavca slikarki  Miri Ličen ob 70-letnici življenja za 40-letno slikarsko in  restavratorsko delo na področju sakralne umetnosti, s. Rebeki Kenda iz  Kongregacije šolskih sester sv. Frančiška Kristusa Kralja za  požrtvovalno vzgojo in evangelizacijo otrok in mladine v hiši Eden v  Kanjem Dolu ter msgr. Silvestru Čuku ob 80-letnici življenja za predano  uredniško in lektorsko ter prevajalsko in pisateljsko delo pri Založbi  Ognjišče.


Mira Ličen se je leta 1975 po končanem študiju  slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani vrnila v Koper  in takoj priskočila na pomoč Škofiji s svojim znanjem in nasveti za  urejanje bogoslužnih prostorov. Njeno sodelovanje se je kasneje še  okrepilo, ko je bila zaposlena na Območni enoti (OE) Zavoda za varstvo  kulturne dediščine (ZVKD) v Piranu. Od samega začetka delovanja  Škofijske komisije za sakralno dediščino (KSD) pred približno 40 leti  pomaga s svojimi nasveti in bogatimi izkušnjami pri obnovi številnih  cerkva naše škofije.

 Mira Ličen je izjemno delavna in požrtvovalna na vseh področjih svojega  dela, ki ga opravlja z ljubeznijo, predanostjo in veliko odgovornostjo. S  svojimi umetniškimi deli in izdelki je opremila številne cerkve po naši  škofiji, širom Slovenije in tudi onstran meja naše države. Poleg  njenega slikarskega opusa, ki v glavnem temelji na sakralni tematiki, se  je posvetila izdelavi raznovrstne liturgične opreme v najrazličnejših  tehnikah in materialih, kot so Križevi poti v fuziji stekla, keramike,  ali klasično izvedeni na platno, dalje številna barvna okna, liturgično  posodje (kelihi, ciboriji, patene, vrčki), tabernaklji, ter mašni plašči  in štol Opremila je mnoge bogoslužne kapele in kapelice (znamenja).

 Umetnica ima izjemen čut za estetiko in hkrati spoštovanje do svetega.  Kot restavratorka je dejavna po vsej škofiji in je rešila marsikatero  sliko ali kip, ki bi sicer žalostno končal. Vedno znova opozarja na  neprimerne prakse ravnanja s sakralno kulturno dediščino in pomaga s  svojimi nasveti in tudi s konkretnim delom pri reševanju le-te. Aktivno  in zavzeto se loteva reševanja vsakega problema, ki je predstavljen  Komisiji za sakralno dediščino. Zavzeto je pristopila tudi k pilotnemu  projektu popisa (katalogizaciji) premične sakralne dediščine Škofije  Koper.

  Aktivno sodeluje tako v župnijskem merilu (članica ŽPS in ŽGS) kot tudi  škofijskem. Veliko svojega časa posveti različnim priložnostnim  komisijam, kamor je povabljena kot strokovna sodelavka, in z bogatimi  izkušnjami kot restavratorka pomaga s svojimi nasveti duhovnikom pri  odločitvah, kako obnoviti ali na novo opremiti bogoslužne prostore.  Vedno išče najbolj optimalno rešitev. Odprta je za dialog z naročnikom  prenove, hkrati pa zvesta temeljnim smernicam  restavratorsko-konservatorske stroke. Predana je svojemu delu in tudi  življenju v Cerkvi.

  

Sestra Rebeka Kenda, doma iz Radovljice, je leta  1989 izrekla večne zaobljube v skupnosti Šolskih sester svetega  Frančiška Kristusa Kralja. Dve leti zatem je začela organizirati poletne  tedne za otroke na Uskovnici in leta 2000 z dovoljenjem predstojnice s  podobno pastoralo nadaljevala v Kanjem Dolu, vasici pod Javornikom, v  Škofiji Koper. Od leta 2000, ko je odprla dom duhovnosti v Kanjem Dolu,  pa do maja 2020, ko so tja prispele zadnje skupine otrok, je sestra  Rebeka zavzeto skrbela za evangelizacijo otrok in mladine. V teh letih  je razvila prepoznaven način vzgoje, temelječ na osebnem odnosu z  Gospodom, Božji Besedi,svetniških zgledih, delu, redu, skupnosti,  preprostem življenju in bogoslužju.

 Sestrina zavzetost in predanost se je obrestovala: v »Edenu«, kot se je  po rajskem vrtu Eden kasneje poimenoval ta celoletni mladinski projekt,  je zadnja leta delovala skupina 15 voditeljev in 80 animatorjev, ki je  pod sestrinim vodstvom v najrazličnejše programe letno sprejemala okrog  1500 otrok in mladih.

 Koprska Škofija podeljuje sestri Rebeki Kenda Odličje Svetega Jožefa  Delavca, glavnega zavetnika Škofije Koper, kot priznanje in zahvalo za  izjemno dvajsetletno pastoralno delo na območju naše škofije in vse  slovenske krajine v službi evangelizacije otrok, mladih, birmancev in  staršev.

  

Msgr. Silvester Čuk je študiral  teologijo v Ljubljani in bil 28. junija 1964 na Sveti Gori pri Gorici  posvečen v duhovnika. Služboval je kot nedeljski pomočnik v Šempetru  (1964-5) in Postojni (1965); vikar namestnik v Slivju in Brezovici  (1965-66). Od leta 1971 je duhovni pomočnik v Izoli. Kot nedeljski  kaplan v Postojni je sodeloval pri nastajanju župnijskega lista Farno  Ognjišče (1965), ki se je pozneje razvilo v mesečno revijo Ognjišče. Bil  je njegov prvi lektor, grafični oblikovalec, pisec člankov in  prevajalec. Mesečnik Ognjišče se je pozneje razvil v založbo z enakim  imenom. Po prometni nesreči in dolgem ter težkem okrevanju je leta 1968  prišel na uredništvo Ognjišča, kjer opravlja službo urednika vse do  danes.

 Publicistično, prevajalsko in uredniško delo Silvestra Čuka je obsežno.  COBISS pod njegovim imenom pokaže 833 enot. Od ustanovitve Ognjišča je  uredil veliko rubrik in napisal številne članke za mesečnik Ognjišče,  zlasti s področja kulture. Napisal je tudi več knjig, poleg tega pa je  prevedel, lektoriral in uredil mnoge knjige, ki jih je izdala založba  Ognjišče, med katerimi je tudi lepo število otroških knjig. Njegovo  pisanje odlikuje jasen in jedrnat slog ter naraven in klen jezik. 

 Msgr. Silvester Čuk prejme Odličje Svetega Jožefa Delavca za njegovo  življenjsko delo v blagor škofije Koper in Cerkve na Slovenskem, ker je  sodeloval pri nastajanju župnijskega lista Farno Ognjišče, iz katerega  je nastal mesečnik Ognjišče in nato založba Ognjišče. Vsa leta je bil  ‘desna roka’ glavnemu uredniku msgr. Francu Boletu. S svojim  enciklopedičnim znanjem, temeljitim poznavanjem slovenskega jezika in  znanjem več tujih jezikov je veliko pripomogel k razvoju in ugledu tako  mesečnika kot založbe Ognjišče.

Deli objavo: