Msgr. Jurij Bizjak blagoslovil pastoralni dom Morska zvezda v Strunjanu

Koprski škof msgr. Jurij Bizjak je v soboto, 13. julija, na trgu pred  strunjansko cerkvijo ob priložnosti blagoslovitve pastoralnega doma  Morska zvezda daroval sveto mašo in po njej blagoslovil pastoralni dom z  blagoslovljeno vodo, zajeto iz enega od štirih med obnovo najdenih vodnjakov.


Pridiga msgr. Jurija Bizjaka

Dragi oče Bojan, župnik strunjanski, in vsi bratje mašniki in  diakoni, dragi bratje redovniki in sestre redovnice, dragi bogoslovci,  dragi župljani Župnije Strunjan in vseh drugih župnij, dragi gradbinci  in vsi, ki ste hišo opremili, dragi gostje in domači, milost vam in mir  od našega Gospoda in njegove svete Matere Marije! Pozdrav po  italijansko!

Za geslo blagoslovitve Pastoralnega doma Morska zvezda smo vzeli  Gospodove besede: 'Če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije!' (Jn  7,37). Navedene besede je naš Gospod izrekel na šotorski praznik, zadnje  dni septembra ali prve dni oktobra. Šotorski praznik, praznik kolib ali  koč, je bil najbolj vesel praznik v letu: vsi pridelki so bili pod  streho, žito v shrambah, olje v kamnitih posodah, vino v mehovih, vsega  dovolj in na pretek. Hkrati se je že čakalo na jesenski prvi ali zgodnji  dež. – Tudi naš pridelek in izdelek je pod streho, zato se danes  veselimo in izročamo obnovljeno hišo njenemu poslanstvu in namenu.

Pastoralnemu domu smo dali ime Morska zvezda, ker stoji ob Marijinem  svetišču in ker ime Marija, po aramejsko Marjam, pomeni tudi  'Gospodarica morja.' Zato je Marija tudi zavetnica ribičev in  pomorščakov. Gospodarica morja pa je tudi zvezda Severnica, ki ribičem  in pomorščakom blagohotno kaže zemeljsko razdaljo in nebeško stran. Zato  je Marija, Gospodarica morja, upravičeno tudi Morska zvezda.

Pri prenovi Pastoralnega doma Morska zvezda so naši dragi izvajalci  naleteli tudi na številna presenečenja, od katerih so nekatera bila tudi  manj ugodna, druga pa zelo koristna in uporabna. Med temi koristnimi in  ugodnimi je prav gotovo tudi najdba obilnih zalog vode v kar štirih  vodnjakih: Četrti in zadnji je v bližini velike ciprese južno od  oltarja. Srednja dva, drugi in tretji, sta pred glavnim vhodom v dom in  stojita tam kot dva točaja, ki vabita goste v hišo na pijačo, prvi in  največji vodnjak pa zbira vodo vseh notranjih streh in je v atriju.

Navedeni vodnjaki namreč prav lepo ponazarjajo tudi namembnost in  poslanstvo hiše, ki smo jo prenovili in opremili: Vodnjak, bogastvo  svetopisemskih očakov, kraj prijaznih srečanj in počitka, kraj prvih  srečanj in spoznanj mladeničev in mladenk, bodočih zaročencev ter  ženinov in nevest, poznejših mož in žena in očetov in mater, težko  pričakovana oaza nomadov in popotnih karavan, od daleč sta ga zavohala  žival in človek in se spuščala v dir proti njemu. Znana je pesem o  studencu: 'Izviraj, studenec, prepevajte mu! Studenec, ki so ga izkopali  knezi, ki so ga izvrtali prvaki ljudstva z žezlom, s svojimi drogovi'  (4 Mz 21,17-18).

Vodnjak je najprej znamenje Gospoda samega: 'Mene, studenec žive  vode, so zapustili, da si izkopljejo kapnice ...!' (Jer 2,13). 'Kakor  jelen hrepeni po potokih voda, tako hrepeni moja duša po tebi, o Bog!'  (Ps 42). Voda je znamenje Božjega razodetja: Štiri reke v raju (1 Mz  2,10), ki prinašajo življenje, pomenijo štiri evangelije! Božja beseda  je kakor dež in sneg izpod neba (Iz 55,10). Voda je znamenje očiščenja:  Pokropim vas s čisto vodo, da boste čisti (Ezk 36,25).

Odlomki Božje besede, ki smo jih prebrali in poslušali, so vsi  povezani z vodo: V prvem berilu iz Pregovorov je voda omenjena  sedemkrat, v drugem berilu iz Razodetja je voda znamenje življenja,  evangelij po Janezu se dogaja pri Jakobovem vodnjaku v Sihemu.

Vodnjak je prispodoba zaročenke: Vrelec mojega vrta (Vp 4,15).  Prispodoba žene: Pij vodo iz svojega vodnjaka (Prg 5,15-19). Prispodoba  matere: jama iz katere ste izkopani (Iz 51,1-2). Prispodoba življenja: V  tebi je studenec življenja (Ps 36,10). Jaz bom žejnemu dal zastonj iz  studenca žive vode (Raz 21,6). Vodnjak je prispodoba modrosti (Prg  8,22-31). Vrelec modrosti in življenja (Prg 13,14; 18,4). Vodnjak je  prispodoba radosti: Rajali bodo in peli: Vsi moji studenci so v tebi!  (Ps 87,7).

Vodnjaku v atriju smo dali ime Beršeba, v spomin na vodnjak, ki ga je  v Beršebi izkopal očak Abraham (1 Mz 21,30) in se zanj pogajal z  Abimelekom ter z njim sklenil zavezo. Iz tega vodnjaka je Abraham  natočil meh vode, ki ga je dal Sarini dekli Hagari, ko jo je skupaj s  sinom Izmaelom izgnal v puščavo (1 Mz 21).

Prvemu vodnjaku pred vhodom v dom, na levi s pogledom od oltarja, smo  dali ime Haran, v spomin na vodnjak v Haranu, v severni Mezopotamiji  med Evfratom in Tigrisom, 600 km od Beršebe, pri katerem je Abrahamov  hlapec Eliezer srečal Rebeko in jo pripeljal Abrahamovemu sinu Izaku za  ženo (1 Mz 24) in v spomin na vodnjak v Haranu, pri katerem je očak  Jakob srečal svojo ženo Rahelo (1 Mz 29).

Drugemu vodnjaku pred vhodom, na desni s pogledom od oltarja, pa smo  dali ime Sihem, v spomin na vodnjak, ki ga je očak Jakob izkopal v  Sihemu v Samariji (Jn 4,12) in je v evangeliju znan po pogovoru med  Jezusom in Samarijanko (Jn 4). Četrtemu vodnjaku južno od oltarja nismo  dali posebnega imena, spominja pa nas na vrelec, ki ga opisuje prerok  Ezekiel in je njegova voda tekla z desne strani templja južno od  oltarja. Tekla je proti Mrtvemu morju in, ko je prispela v morje, je  voda Mrtvega morja postala zdrava (Ezk 47). – Naj tudi voda iz hiše v  Strunjanu ohranja naše morje čisto in zdravo!

Naj domu, ki ga blagoslavljamo, vrelci duha in življenja nikoli ne  presahnejo. Naj ga navdihuje prerok Izaija, ki kliče: 'O vsi žejni,  pridite k vodi!' (Iz 55,1). In naj vedno jemlje za svoje Gospodove  besede: 'Če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije! Kdor veruje  vame, bodo, kakor pravi Pismo, iz njegovega osrčja tekle reke žive  vode!' (Jn 7,37-38). In Marija, Morska Zvezda, naj bo v tej hiši tudi  'Začetek našega veselja', naj bo izvir in vrč in čaša svetih milosti, ki  jih potrebujemo, da bomo tudi o njej lahko rekli kakor o gori Sion: Vsi  moji studenci so v tebi! (Ps 87,7).

Deli objavo: