Božična poslanica slovenskih škofov


Modri Salomon v Knjigi modrosti piše: »Ko je spokojen molk ovijal vse  stvari in je noč v svojem teku bila na pol poti, je tvoja vsemogočna  beseda z nebes, s kraljevega prestola, kot srdit bojevnik priletela v  sredo pogubi izročene dežele« (Mdr 18,14-15). Naziv »vsemogočna beseda«  se sicer nanaša najprej na angela pokončevalca (2 Mz 12,23; Heb 11,28),  ki je udaril egiptovske prvorojence in dosegel, da je faraon osvobodil  in odpustil Izraelove sinove. Potem pa se naziv »vsemogočna beseda« lepo  nanaša tudi na Besedo, »ki je meso postala«, na učlovečenje Božjega  Sina, ki ga vsako leto slavimo za božič.

Naj bo torej tudi prihod učlovečene Božje Besede v našo deželo in med  nas tako uspešen, kot piše o Božji besedi prerok Izaija: »Kakor pride  dež in sneg izpod neba in se ne vrača tja, ne da bi napojil zemljo, jo  naredil rodovitno in brstečo, dal sejalcu seme in uživalcu kruh, tako je  z mojo besedo, ki prihaja iz mojih ust: ne vrne se k meni brez uspeha,  ne da bi storila, kar sem hotel, in izpolnila, za kar sem jo poslal« (Iz  55,10-11). Naj torej Novorojeni bojevnik prevetri in prezrači našega  duha, naj razvedri in na široko odpre naša srca.

V imenu Slovenske škofovske konference iskreno voščim vsem vernim  blagoslovljeno in milosti polno Gospodovo rojstvo. Prisrčno pozdravljam  vse oslabele in bolne, vse sodelavce in prostovoljce Slovenske karitas,  vse zamejce in izseljence, vse urejene družine in vsa razdrta družinska  ognjišča, vse iskalce in vse iz družbe odrinjene osamljence. Iskreno  voščim tudi vsem bratom pravoslavnim in evangeličanom; pozdravljam vse,  ki imamo očaka Abrahama za skupnega očeta: naše starejše brate jude in  mlajše brate muslimane. Naj nas navdihuje skupna pisana Božja beseda in  naj nas blagoslavlja naša učlovečena Božja Beseda! Mir Gospodov naj bo  vedno z vami!

 

Msgr. dr. Jurij Bizjak
Koprski škof

Deli objavo: