Loading...
Home|Škof|Birme v letu 2017

KV pomeni, da ima župnija tudi kanonično vizitacijo. Kjer so bile predlagane ure smo to upoštevali. V župnijah v katerih birmuje škof Metod, bo vizitacijo opravil generalni vikar, zato se glede vizitacije dogovorite z njim. Vizitacijsko poročilo pošljite vsaj teden dni pred vizitacijo na ordinariat. Prav tako naj dekan ali dekanijski izpraševalec poskrbi za pravočasno poročilo o primernosti birmancev za prejem zakramenta sv. birme