Rojen: 22.2.1947, Col
Duhovniško posvečenje: 29.6.1971 Log pri Vipavi
Imenovanje za pomožnega škofa: 13.5.2000
Škofovsko posvečenje: 5. 7. 2000 Koper
Škof ordinarij: 26.5.2012
Umesčen za škofa ordinarija: 23.6.2012

Škofovsko geslo: "Pogum, vse ljudstvo v deželi."

Msgr. dr. Jurij Bizjak

Msgr. dr. Jurij Bizjak je bil rojen 22. februarja 1947 na Colu kot  najstarejši sin v družini s štirimi otroki. Pet razredov osnovne šole je  končal na Colu, zadnje tri pa v Ajdovščini. Gimnazijo (1961–1965) je  obiskoval v semenišču v Vipavi, bogoslovje (1965–1971) pa na Teološki  fakulteti v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 1972. V duhovnika je bil  posvečen 29. junija 1971 v Logu pri Vipavi.

Po duhovniškem posvečenju je bil sprva nekaj mesecev kaplan v Sežani, od leta 1972 do 1975 v Ilirski Bistrici, nato pa leto dni župnijski  upravitelj na Planini in na Ustjah. Med letom 1976 in 1983 je študiral  Sveto pismo na Papeškem bibličnem inštitutu in na Papeški univerzi  Urbaniana. Študij je zaključil z doktorsko disertacijo o svetopisemski  Knjigi pregovorov z naslovom: »Sporni pregovori«.

Od leta 1983 do 1997 je bil duhovni voditelj (spiritual) v malem  semenišču v Vipavi, od leta 1991 do 1997 pa hkrati duhovni pomočnik v  župniji Šturje. Med leti 1983–2000 je bil predavatelj svetopisemskih ved  na Teološki fakulteti v Ljubljani, od leta 1997–2000 pa tudi duhovni  voditelj bogoslovcev v Ljubljani. Deset let je bil član skupine  strokovnjakov, ki je prevedla in pripravila Slovenski standardni prevod  Svetega pisma. Samostojno je prevedel nekaj starozaveznih knjig.

V akademskem letu 1990–1991 se je strokovno izpopolnjeval (predvsem iz biblične arheologije in zgodovine) v Jeruzalemu v Izraelu. Objavil je precej člankov in imel vrsto predavanj na različnih tečajih. Leta 1989  je pri založbi Ognjišče izšel njegov prevod Jobove knjige s kratkimi  uvodi in opombami.

Papež Janez Pavel II. ga je 13. maja 2000 imenoval za koprskega pomožnega škofa, naslovnega škofa v Gergiju. Jurij Bizjak je prvi  pomožni škof v zgodovini obnovljene koprske škofije. V škofa je bil 5.  julija 2000 posvečen v koprski stolnici Marijinega vnebovzetja. Za  škofovsko geslo si je izbral besede iz svetopisemske knjige preroka  Ageja: »Pogum, vse ljudstvo v deželi« (Ag 2,4). Papež Benedikt XVI. je  26. maja 2012 škofa Bizjaka imenoval za 58. rezidencialnega koprskega  škofa ordinarija.


Škofov grb

Grb je razdeljen v zgornjo in spodnjo  polovico. V zgornji polovici je upodobljena  betlehemska zvezda  repatica, v spodnji polovici pa trdnjava.

Trdnjava je najprej simbol za Gospoda,  ki je v svetopisemskih knjigah pogosto predstavljen kot utrjeno in varno  mesto, kamor se ubožec zaupno zateka. Nato je trdnjava simbol naše  nebeške Matere Marije, ki jo v litanijah imenujemo “Stolp Davidov”,  “Stolp slonokosteni” in “Hiša zlata.” Potem je trdnjava simbol Cerkve,  ki je kot prestolnica sezidana na skali in je vrata peklenske  prestolnice ne bodo premagala. Nato je trdnjava simbol nebeške  prestolnice Jeruzalem, ki je v Knjigi razodetja predstavljena kot  utrjeno mesto. Zatem je trdnjava simbol Davidove prestolnice Jeruzalem,  ki je  zgodovinsko gledano dejansko mati vseh cerkva. Končno pa trdnjava  predstavlja tudi colsko mitnico, po kateri je naselje dobilo sedanje  ime Col. Obokani vhod v trdnjavo pa spominja tudi na ime, ki ga je  naselje imelo preden je dobilo sedanje ime, imenovalo se je namreč  Podvelb. Trdnjava pa je tudi simbol moči in poguma, zato lepo ponazarja  tudi moje geslo: “Pogum, vse ljudstvo v deželi!” (Ag 2,4).

Betlehemska zvezda repatica je omenjena v  Matejevem evangeliju. “Ko je bil Jezus rojen v Betlehemu v Judeji v  dneh kralja Heroda, glej, pridejo modri z Vzhoda v Jeruzalem in pravijo:  Kje je judovski kralj, ki se je rodil? Videli smo namreè, da je vzšla  njegova zvezda, in smo se mu prišli poklonit” (Mt 2,2). “In glej,  zvezda, ki so jo videli vziti, je šla pred njimi, dokler ni prišla in  obstala nad krajem, kjer je bilo dete. Ko pa so zagledali zvezdo, so se  silno razveselili” (Mt 2,9-10). Na praznik Treh kraljev molimo v odpevu:  “Danes je zvezda modre pripeljala k jaslicam.” Ostale zvezde so bolj  znane po tem, da kažejo smeri in pota kot stalnice, zvezda repatica pa  je znana predvsem po tem, da kaže smer in pot kot potujoča zvezda.  Zvezda repatica pa lepo ponazarja tudi moje geslo, ker nam kakor nekdaj  trem modrim kaže pot h Kralju kraljev in Gospodu nad vojskami, ki je  “naša trdnjava” (Ps 46,8), “moj dobrotnik in moja trdnjava, moja utrdba  in moj osvoboditelj” (Ps 144,2).


Biografia

Mons. Jurij Bizjak è nato il 22 febbraio 1947 a Col, dove ha  frequentato anche la scuola elementare. Dopo aver frequentato la scuola  media ad Ajdovščina, nel 1961 è entrato nel seminario minore di Vipava.  Nel 1965 si è iscritto al Seminario Maggiore di Ljubljana ed è stato  ordinato sacerdote il 29 giugno 1971 a Log presso Vipava.

Dopo l’ordinazione ha svolto l’ufficio di viceparroco a Sežana e ad  Ilirska Bistrica, essendogli affidata anche l’amministrazione  parrocchiale delle cittadine di Planina e Ustje. Tra gli anni 1976 e  1983 ha studiato Scienze Bibliche al Pontificio Istituto Biblico e alla  Pontificia Università Urbaniana, conseguendo il dottorato con una  dissertazione sul Libro dei Proverbi.

Dal 1983 al 1997 è stato direttore spirituale nel seminario minore di  Vipava, mentre dal 1997 al 2000 ha ricoperto il ruolo di direttore  spirituale nel Seminario Maggiore di Ljubljana. Durante tutti questi  anni è stato professore di Sacra Scrittura alla Facoltà di Teologia  dell’Università di Ljubljana.

Per 10 anni è stato membro del gruppo di esperti incaricati della  traduzione in sloveno dell’edizione standard della Bibbia. Ha tradotto  in prima persona alcuni libri dell’Antico Testamento. Nel 1989 è stata  pubblicata la sua traduzione del Libro di Giobbe e durante l’anno  accademico 1990–1991 ha seguito dei corsi di specializzazione  post-laurea in archeologia biblica e storia a Gerusalemme.

Il 13 maggio 2000 il Santo Padre Giovanni Paolo II lo ha nominato  Vescovo ausiliare di Koper – Capodistria. Il 26 maggio 2012 il Santo  Padre Benedetto XVI lo ha nominato Vescovo della medesima Diocesi.


Biography

Bishop Jurij Bizjak was born on 22 February 1947 in Col. He received  his high school education at the Minor Seminary of Vipava from 1961 to 1965. He pursued his studies in theology at the Faculty of Theology in Ljubljana, from which he graduated in 1971. He was ordained priest on 29  June 1971 and spent the next five years as a chaplain.

He began graduate studies in Biblical Sciences in 1976 at the  Pontifical Biblical Institute and continued at the Pontifical University  Urbaniana in Rome, earning his doctoral degree in 1983 with a  dissertation on the Book of Proverbs entitled “Controversial Proverbs”.

He served as spiritual director at the Minor Seminary of Vipava from 1983 and 1997 and at the Seminary of Ljubljana from 1997 to 2000. Throughout this period he taught biblical courses at the Faculty of Theology in Ljubljana.

For 10 years Bishop Bizjak was a member of a group of translators in  charge of preparing a new Slovenian translation of the Holy Bible, the  Slovenian Standard Version (Slovenski standardni prevod Svetega pisma).  In 1989 he published an independent translation of The Book of Job and  spent the academic year of 1990/1991 in Jerusalem, studying biblical  archaeology and history.

Pope John Paul II appointed him Auxiliary Bishop of Koper –  Capodistria on 13 May 2000. Pope Benedict XVI appointed him the 58th  Residential Bishop Ordinary of Koper – Capodistria on 26 May 2012.