Škofijski pastoralni svet (ŠPS) je škofijsko posvetovalno in delovno telo, ki preučuje pastoralna vprašanja, glede njih svetuje, o njih sklepa, jih spremlja ter preverja izvajanje sklepov. Vse to dela z namenom, da bi bila krajevna Cerkev z organskim pastoralnim delovanjem navzoča na Primorskem in povezana s sosednjimi škofijami v prizadevanju za enoten pastoralni prostor v Sloveniji. Člani ŠPS so laiki, kleriki, redovniki in redovnice koprske škofije.