Škofijski duhovniški svet (ŠDS) je ordinarijevo posvetovalno in delovno telo, izbrano iz zbora duhovnikov, da pomaga škofu pri vodstvu škofije v skladu s splošnimi in posebnimi predpisi z namenom, da bi se čim učinkoviteje pospeševal blagor škofu zaupanega dela božjega ljudstva. Kot najvažnejši škofov posvetovalni organ ŠDS v škofiji podpira njegovo odgovornost, ki jo z njim deli v važnejših zadevah, nikoli pa je ne nadomešča.

Poleg tega ima ŠDS še naslednje temeljne naloge: 

  • skrbi za bratski dialog na vseh ravneh cerkvenega življenja v škofiji;
  • skupaj s Škofijskim pastoralnim svetom in drugimi škofijskimi ustanovami pospešuje duhovnost in stalno oblikovanje duhovnikov;
  • prizadeva si za pravično razdelitev materialnih dobrin med duhovniki in župnijami; 
  • skupaj z drugimi ustreznimi škofijskimi ustanovami skrbi za bolne in stare duhovnike po župnijah in v Domu upokojenih duhovnikov ter sprejema letno poročilo upravnega sveta Doma.