Velikonočno voščilo škofa Jurija Bizjaka

skof_jurij_velika_noc_2016Bratje in sestre! Letošnje velikonočne slovesnosti potekajo v svetem letu usmiljenja, kar daje tudi velikonočnemu jutru dodatno vsebino in oznako, značaj in pečat. Vsako velikonočno jutro je namreč zmaga dneva nad nočjo in zmaga dobrega nad zlom, je jutro prebujenja in vstajenja, jutro sprostitve in osvoboditve.

Največji suženj je seveda človek, ki je vase zaprt in vase zagledan, pregret v svoji jezi in zakrknjen v svojih zamerah, vklenjen v svoje sovraštvo. Edina pot iz razjedajoče notranje duhovne ječe je pot kesanja in odpuščanja, ki jo oznanjata tako velikonočno jutro kakor tudi sveto leto usmiljenja.

Nad vhodnimi vrati v vsako hišo ali stanovanje, pravi papež Frančišek, morata biti napisani dve besedi: Prva je 'hvala!' in druga 'oprosti!' Dve besedi vsebujeta veliko moč, ki varuje hišo skozi tisočere težave in preizkušnje; njihova odsotnost pa polagoma odpira razpoke, ki lahko pripeljejo tudi do razpada.

Bratje in sestre! Naj bo tudi letošnje velikonočno jutro jutro prebujenja in vstajenja, jutro sprostitve in osvoboditve!

msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof


Fratelli e sorelle! Le festività pasquali di quest’anno si svolgono nell’anno santo della misericordia. Con questo si allargano ed arricchiscono il contenuto, il significato e il carattere del mattino pasquale, per lasciare così un ancor più profondo segno. Ogni mattino di Pasqua è testimone della vittoria della luce sulla notte, del bene sul mate. Esso è l’alba del risveglio e della risurrezione, della distensione e della liberazione.

Lo schiavo più grande è, naturalmente, l’uomo richiuso in sé che non alza lo sguardo; l’uomo surriscaldato dall’ira ed incallito dal rancore, l’uomo prigioniero dell’odio. L’unica via d’uscita da tale prigione è la via della penitenza e del perdono, annunciataci dalla stessa Pasqua e dall’anno santo della misericordia.

Sull’architrave di ogni casa o appartamento – dice papa Francesco – vi siano scritte due parole: la prima è “grazie”, l’altra “scusami”. Queste due parole sono piene di forza protettrice per la casa, quando si trova sommersa da mille problemi e prove. La loro assenza, al contrario, apre nei muri fessure che man mano portano al crollo.

Fratelli e sorelle! L’alba di Pasqua sia anche quest’anno l’alba del risveglio e della risurrezione, l’alba della distensione e della liberazione!

mons. dott. Jurij Bizjak, vescovo di Capodistria

 

Deli objavo: