Pridiga škofa msgr. Jurija Bizjaka pri polnočni sveti maši

Božični čas je po vsem svetu znan tudi kot čas številnih luči in  svetilk, ki osvetljujejo ulice in ceste in poti, mestne in podeželske  zgradbe in domove, v katerih krasijo adventne venčke in božična  drevesca. Še bolj kot po zunanjih lučeh in svetilkah pa je božični čas  znan po svetlobi in svetlosti, ki napolnjuje našega duha in našega  notranjega človeka, kakor pravi tudi naš Župančič: 'Naša zadnja luč je  duh: vse je mračno, duh nam seva, k Bogu pota razodeva.' In Novorojeni  Mesija nam prinaša prav to trojno notranjo luč: luč vere in luč upanja  ter luč ljubezni. Luč vere za preteklost, luč upanja za prihodnost, luč  ljubezni za sedanjost.Na prvem mestu luč za preteklost: Luč vere nam sveti v preteklost in  nam osvetljuje doživetja in izkušnje naših prednikov, naših bližnjih in  daljnih dedov in pradedov, njihove medsebojne zgodbe, pa tudi njihove  stike s presežnostjo in njihova srečanja z nebeškim in božanskim svetom.  Med takšna doživetja spada tudi resnica o Mesijevem učlovečenju in  njegovem rojstvu v Betlehemu, o katerem piše prerok Izaija: 'Ljudstvo,  ki je hodilo v temi, je zagledalo veliko luč. Nad prebivalci v deželi  smrtne sence je zasijala svetloba' (Iz 9,1). 

Na drugem mestu luč za prihodnost: Luč upanja nam sveti v prihodnost in  osvetljuje obljube in napovedi, ki izhajajo iz vere in so predmet naših  upov in pričakovanj. O betlehemskem Prvorojencu je napovedal Izaija:  'Premalo je, da si moj služabnik, da povzdigneš Jakobove rodove in nazaj  privedeš Izraelove rešence. Zato sem te postavil za luč poganskim  narodom, da boš moja rešitev do konca zemlje' (Iz 49,6). Podobno prerok  Jeremija: 'Dobro vem, kakšne načrte imam z vami, govori Gospod: Načrte  rešitve in ne pogube, da vam dam upanja polno prihodnost' (Jer 29,11). 

Na tretjem mestu luč za sedanjost: Luč ljubezni nam po Novorojenem  osvetljuje našo pot, ko pravi: 'Jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj,  ne bo hodil v temi, ampak bo imel luč življenja' (Jn 8,12). In nam  osvetljuje naš sedanji čas in naša vsakdanja opravila in dolžnosti,  kakor nam veliki Galilejec naroča tudi v govoru na gori: 'Tako naj sveti  vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega  Očeta, ki je v nebesih' (Mt 5,16). Zato nas spodbuja tudi apostol:  'Nekdaj ste bili tema, zdaj pa ste luč v Gospodu. Kakor otroci luči  hodite – sad luči je namreč v vsakršni dobroti in pravičnosti in  resnici' (Ef 5,8-9).

Vsem iskreno voščim, naj betlehemska luč doseže vsa naša mesta in  naselja, vse naše domove in družine, zlasti pa vsa naša utripajoča in  čuteča srca, naj jih napolni s snopovjem svojih žarkov, da bo naš  duhovni človek pogumno in veselo obračal svoj pogled v bližnjo in daljno  prihodnost. Želim blagoslovljeno in veselo slavje rojstva Gospodovega,  njegova svetloba naj vas obsije kakor betlehemske pastirje (Lk 2,9). 

Voščim vsem vam tu navzočim in vsem vašim domačim. Bratoma Parohu  Tomotu in parohu Dejanu in vsem bratom pravoslavnim, ki bodo rojstvo  Gospodovo slavili 7 januarja, vsem bratom evangeličanom, ki slavijo  božič skupaj z nami. Pozdravljam naše mlajše brate muslimane, ki mesec  dni pred božičem slavijo rojstvo preroka Mohameda. Z veseljem se  spominjamo tudi vseh naših starejših bratov judov, ki v začetku decembra  proslavljajo slavje luči, in o katerih piše apostol: 'Oni so Izraelci,  njim pripadajo posinovljenje in slava in zaveze in zakonodaja in  bogoslužje in obljube; njihovi so očaki in od njih je po telesu Kristus,  Bog, ki je nad vsem, slavljen na veke. Amen.' (Rim 9,4-5). Mesija nam  je rojen, pridite, molimo! – 

Carissimi fedeli, fratelli e sorelle. A tutti auguro che la luce di  Betlemme raggiunga tutte le nostre città e campagne, tutte le nostre  case e famiglie, e soprattutto tutti i nostri cuori affettuosi e  pulsanti per riempirli con i fasci della sua luce, perché il nostro uomo  interno indirizzi il suo sguardo coraggioso e lieto tanto verso il  futuro prossimo quanto verso il futuro più remoto. Auguro tante belle e  piacevoli esperienze del Natale davanti ai presepi del nostro Signore  Neonato. Messia ci é nato, venite, adoriamo!

 

Msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof


Deli objavo: