Pastirsko pismo za postni čas 2019

I. del
7. nedelja med letom (C), 24. februarja 2019

Dragi bratje in sestre, prisrčen pozdrav v Gospodu!

Postni čas je pred nami in vaši škofje želimo z vami nadaljevati  poglabljanje krstne zavesti, o kateri smo vam pisali lani. Krst je za  vsakega prvi korak njegovega vstajenja in ponudba novega življenja. Po  njem smo poklicani k misijonski dejavnosti, da bi bili tudi drugi  deležni sadov smrti in vstajenja Jezusa Kristusa ter zaživeli iz te  podarjene novosti življenja. V duhu krstnega poslanstva želimo  razmišljati o vseživljenjski katehezi, saj v skrivnost novega življenja  ne bomo mogli nikoli prodreti do konca. Glavni katehet je vedno Kristus  sam. Danes smo v evangeliju slišali del njegove edinstvene kateheze,  imenovane govor na gori. Potem ko je z blagri razodel način Božjega  delovanja do človeka (preteklo nedeljo), v današnjem odlomku pokaže na  tiste, ki mu želijo slediti, ker so doživeli, da so bili ljubljeni, ko  so bili še sovražniki (Rim 5,6–11). Na osnovi te izkušnje jim naroča:  »Ljubite svoje sovražnike!« Ljubite jih, delajte jim dobro,  blagoslavljate jih in molite zanje (Lk 6,27–28.35). Verjetno se  strinjamo, da za takšno poslanstvo nismo nikoli dokončno pripravljeni in  potrebujemo vseživljenjsko usposabljanje.

Nekateri se še spominjate, da je nekoč obstajal krščanski nauk ne le za  otroke, ampak je potekal ob nedeljah popoldne za vse vernike. S  spreminjanjem življenjskih navad smo to opustili, nismo pa uspeli uvesti  novih rednih oblik verskega poučevanja odraslih. Ko v Cerkvi na  Slovenskem govorimo o katehezi, pomislimo le na osnovnošolski verouk,  kot ga izvajamo po župnijah. A »kateheza« pomeni več. Beseda izvira iz  grške besede katehein, kar pomeni »odmevati«, »oznanjati«, pa  tudi »uvajati« in »poučevati«. To pa ni omejeno le na otroško dobo,  ampak je trajna potreba tudi odraslega kristjana, saj pomeni vedno  globlje vstopanje v skrivnost vzajemnega odnosa med Bogom in človekom.  In večino teh korakov ne more storiti otrok, ampak šele odrasel človek.

V zadnjih desetletjih smo v Cerkvi na Slovenskem zgradili primerne  učilnice, kjer se kateheti in katehistinje po svojih najboljših močeh  trudijo oznanjevati in učiti. Oznanjevalci imamo različne učne  pripomočke, ob katerih se trudimo posredovati znanje in versko izkušnjo  udeležencem naših srečanj. Vedno bolj pa se zavedamo, da je kateheza  »srečevanje odraslih, mladine in otrok v določeni katehetski skupini pod  vodstvom kateheta z namenom, da bi trajno rasli v veri«. S temi  besedami katehezo opredeljuje nov Slovenski katehetski načrt,  ki temelji na katehumenatskem modelu oznanjevanja in smo ga škofje pred  kratkim potrdili zaradi bistveno spremenjenih razmer. »Kristjan se ne  rodi, temveč to postane,« je znan Tertulijanov rek, ki se ne nanaša le  na osnovnošolce, ampak tudi na odrasle. Postajati vedno bolj kristjan,  postajati vedno bolj Božji, je doživljenjska naloga. Torej smo kateheze  potrebni vsi ne glede na starost, spol, stan ali poklic. Tudi odrasli  mora vedno znova srečati oznanjevalca, ki mu sporoči veselo vest o  odrešenju v njegovi novi situaciji; da se znova odloči, ali bo Kristusa  sprejel za svojega odrešenika ali pa bo iskal odrešenje zgolj v sebi in v  ponudbah sveta. V tem zasije pravi namen kateheze: pomagati kristjanu  zoreti v zavesti njegove osnovne življenjske odločitve, da bo v vsem  iskal Božjo voljo in po njej živel. Vse do »popolnega človeka, do  primerne doraslosti v Kristusovi polnosti« (Ef 4,13). Novi katehetski  načrt tako opredeljuje osnovne katehetske naloge: podpiranje poznavanja  vere, učenje molitve, vzgoja v liturgiji, vzgoja za občestvo in uvajanje  v držo razločevanja. Nekaj takšne kateheze je že navzoče v različnih  duhovnih gibanjih, pri delu z odraslimi, v župnijskih skupinah in morda  še kje. Škofje močno spodbujamo župnijska občestva, zlasti župnijske  pastoralne svete, da skupaj iščejo v tej smeri nove možnosti in da za  njihovo izvedbo poskrbijo tudi za usposobljene katehiste in  katehistinje. Zgled prave gorečnosti nam spet daje Jezus sam, ki se  katehezi ne odpove niti po vstajenju. Spomnimo se, da sta se učenca na  poti v Emavs pogovarjala o preteklih dogodkih in o njih govorila tudi s  tujcem, ki se jima je pridružil na poti. Prisluhnil jima je in pričel  razlago tam, kjer sta bila. Danes bi morda rekli na njunem pobirmanskem  verskem nivoju. Potrpežljivo je razlagal in »ogreval srce«. Čisto na  koncu, ko sta že mislila, da je vse povedal, je sprejel njuno vabilo k  obedu in ob lomljenju kruha sta ga spoznala. Ko se je dotaknil njunih  src, jima je izginil izpred oči in onadva sta postala oznanjevalca iz  izkustva. Šla sta nazaj v Jeruzalem in povedala, kako sta srečala  Vstalega Gospoda. Postala sta kateheta.

Podobno naj se godi pri katehezi. Katehet oznanja, kar nosi v svojem  srcu, oznanja svoje izkustvo Božje navzočnosti in svoje odrešenosti  sredi občestva. Ogreva srca. Vabi k obredu. Išče poti, kako bi na  najbolj prodoren način razrahljal zemljo srca za Božjo besedo. Bratje in  sestre pa poslušajo, opazujejo, gledajo in premišljujejo, iščejo zgled,  iščejo avtentičnost. Kritični so. Tako, kot sta bila kritična oba  učenca. A Jezus je tisti, ki se jima je pridružil, ni čakal, da bi  prišla sama. Bil je poslušalec in tisti, ki je spregovoril. V katehezi  ni delitve na »mi« in »vi«, ampak je dogodek skupnosti. Nova zaveza nas  kliče k osebni odgovornosti. Jezus je na večer velikega četrtka učencem  umil noge in svoje dejanje, po besedah apostola Janeza, sklenil z  besedami: »Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi vi delali tako, kakor  sem jaz vam storil. Resnično, resnično, povem vam: Služabnik ni večji  kakor njegov gospodar in poslanec ne večji kakor tisti, ki ga je poslal.  /…/ Kdor sprejme tistega, ki ga pošljem, mene sprejme; kdor pa mene  sprejme, sprejme tistega, ki me je poslal« (Jn 13,15–16.20).

S tem Jezusovim zgledom in močno spodbudo, da bi se v vseh prebudil  katehet, da bi bili kateheti in ne bi le delali kot kateheti, se danes  poslavljamo in vam pošiljamo svoj pastirski blagoslov!

 

Vaši škofje

Deli objavo: