Nagovor škofa Jurija Bizjaka za polnočnico

Glavna prošnja na šesto nedeljo med letom se glasi: 'O Bog, sam praviš, da rad prebivaš pri ljudeh, ki so čistega in iskrenega srca. Pomagaj nam tako živeti, da boš mogel ostati med nami.' Danes moramo podobno prositi za njegov prihod: O Bog, sam praviš, da rad prihajaš k ljudem, ki so čistega in iskrenega srca. Pomagaj nam tako živeti, da boš mogel priti k nam!'

Bog res rad prebiva pri ljudeh, ki so čistega in iskrenega srca. Božja Modrost sama pravi: 'Bog namreč ljubi samo tistega, ki prebiva z modrostjo' (Mdr 7,28). 'V zlobno dušo modrost ne prihaja in ne prebiva v telesu, ki je vdano grehu' (Mdr 1,4). In modri Sirah piše, kako Gospod pošilja Modrost na zemljo: 'V Jakobu razpni svoj šotor, v Izraelu bodi tvoja dedina!' (Sir 24,8). In Modrost pripoveduje: 'Igrala sem se pred njim na krogu zemlje in moje veselje je pri človeških otrocih' (Prg 8,31).

Prerok Ozej je prerok ljubezni nebeškega Očeta do njegovih otrok: 'Ko je Izrael bil mlad, sem ga ljubil, in iz Egipta sem poklical svojega sina. Efraima sem učil hoditi, jemal sem jih v svoje naročje, pa niso spoznali, da sem skrbel zanje. Z vrvicami dobrote sem jih privlačil, z vezmi ljubezni; bil sem jim kakor človek, ki dviga dojenčka k svojemu licu, sklanjal sem se k njemu in mu dajal jesti' (Oz 11,1-4).

Prerok Izaija je prerok zaročne ljubezni med Gospodom in izvoljenim ljudstvom: 'Zaročenka Sion govori: Gospod me je zapustil, Vsemogočni je name pozabil. Mar pozabi žena svojega dojenčka, da bi se ne usmilila sina svojega telesa? In ko bi ga tudi ona pozabila, jaz te ne pozabim! Glej, na obe dlani sem te napisal, tvoje obzidje mi je vedno pred očmi!' (Iz 49,14-16).

Prerok Jeremija oznanja novo zavezo, ki bo prinesla novo spoznanje, novo poznanstvo in domačnost: 'Svojo postavo položim v njih notranjost in jo zapišem v njih srce; jaz bom njihov Bog in oni bodo moje ljudstvo ... Vsi me bodo poznali, od najmanjšega do največjega, govori Gospod' (Jer 31,33-34). Gospod ne bo več tujec med njimi, temveč domačin in oče ...

Apostol Janez v Knjigi Razodetja je bolj slikovit: 'Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši moj glas in vrata odpre, bom vstopil k njemu in bom večerjal z njim in on z menoj' (Raz 3,20).

Božič nam daje priložnost, da začutimo Božjo bližino. Vsakemu človeku se Bog približuje, na sto načinov se mu približuje. In današnji dan je nadvse primeren, da si prikličemo v spomin dogodke in doživetja preteklega leta, ki so nas postavili v Božjo bližino, ki so dregnili v strune našega notranjega glasbila, da smo iz njega zaslišali Gospodov glas, prepoznali njegovo bližino. In pomislimo na prihodnje leto ... kje bomo srečali Gospoda – marsikaj lahko predvidimo in napovemo ...

Kakršni koli so bili akordi: morda ubrani in veseli in prijetnega napeva morda kakor razglašeni in kakor srce parajoči. Prerok Jeremija ugotavlja: Naše srce je skrivnostno in zvijačno, kdo ga more doumeti? Jaz, Gospod, preiskujem srce, preizkušam obisti, da poplačam vsakemu po njegovem ravnanju, kakor zaslužijo njegova dela' (Jer 17,9-10).

Prisrčno pozdravljam v naši sredi predstavnike pravoslavne cerkve v Kopru, lep pozdrav tu navzočemu protojereju stavroforju očetu Tomotu in vsem navzočim pravoslavnim vernikom, ki se slavju Gospodovega rojstva že približujejo. Iskrena voščila tudi ob jutrišnjem slavju Svetega Spiridijuna v Trstu.

Prisrčno pozdravljam tudi vse brate muslimane, ki v teh dneh slavijo Mevlud, to je rojstvo preroka Mohameda. Slavje je v prvi vrsti namenjeno spominu preroka, takoj za tem pa tudi utrjevanju vloge in pomena družine v družbi. Novorojenega Mesija tudi muslimani častijo kot preroka in trije srednji stebri muslimanske vere, molitev, miloščina, post, so navedeni tudi v Gospodovem govoru na gori! (Mt 6,1-18).

In končno, bratje in sestre, voščim vsem milosti polne božične skrivnosti: vsem tu navzočim, vsem vašim domačim, zlasti vsem bolehnim in preskušanim, vsem, ki molijo in se žrtvujejo za rast in širjenje nebeškega kraljestva med nami. Novorojeni Mesija naj nas vedno spremlja in blagoslavlja.

Carissimi fedeli, fratelli e sorelle! Auguro a tutti Buon Natale, buona festa della nascita del nostro Redentore, Signore Gesu Cristo. Nell'anno delle nostre riflessioni sulla vicinanza di Dio la grotta di Betlemme ci offre un unico esempio dell'amore reciproco tra le persone in ogni nostra famiglia e comunità. Auguro a tutti abbondanti grazie, una rinnovata speranza, la pace proclamata degli angeli ai pastori di Betlemme. 


Deli naprej: