Božično voščilo škofa Jurija

Konec enega koledarskega leta in začetek drugega nam vsaj narahlo kliče v spomin tudi naše najbolj osnovne in naravne danosti, ki kakor senca spremljajo potek našega vsakdanjega življenja in delovanja v razpoložljivem prostoru in času. Z mislijo na prostor priznavamo, kar poje kralj David v svojem psalmu: 'Popotnik in priseljenec sem na zemlji, gost in selivec kot vsi moji očetje (Ps 39,13;). V današnjih hitrih časih bi lahko rekli še več: nismo samo popotniki in selivci ampak pravi sprinterji in tekači, pogosto tudi na dolge proge, in tako nam vedno bolj primanjkuje časa, da bi se zaustavili in bi duša lahko prišla za nami. In z mislijo na čas ponavljamo, kar ugotavlja isti pesnik David: 'Človek je podoben dihu vetra, njegovi dnevi so kot senca, ki preide' (Ps 144,4; Krn 29,15; Mdr 5,14). Kakorkoli obračamo svoj korak, se naša senca vedno ali daljša ali krajša, senca sončne ure pa se pomika naprej in ni ga, ki bi jo zaustavil ali jo nazaj pomaknil. In klepsidra se ustavi šele, ko se izprazni. Imamo pa še tretjo misel in to je misel na presežnost: Z mislijo na presežnost, ki jo prav tako vsak človek nosi v svojem srcu, pa vsakdo gleda daleč čez obzorje in skozi zagrinjalo, o katerem piše prerok Izaija: 'Tisti dan bo uničeno zagrinjalo, ki zagrinja vsa ljudstva, in pokrivalo, s katerim so pokriti vsi narodi, uničena bo smrt za vedno' (Iz 25,7). Takšen pogled čez obzorje in skozi zagrinjalo napoveduje tudi vesela novica, ki so jo v božični noči angeli oznanjali pastirjem na betlehemskih poljanah. Vsem bralcem PN voščim globoko doživetje božične skrivnosti in zanesljivo spremstvo pojočih angelov v prihajajočem novem letu 2018. 

škof msgr. dr. Jurij Bizjak 


Alla fine dell’anno e a capodanno ci ricordiamo delle nostre qualità più essenziali e naturali. Esse ci accompagnano e si stendono come un’ombra sullo scorrere della quotidianità e sul nostro operato nello spazio e nel tempo a nostra disposizione. Pensando allo scorrere del tempo, riconosciamo ciò di cui canta il re Davide in uno dei suoi salmi: “Io sono un ospite, uno straniero come tutti i miei padri” (Sal 39,13). Oggi i tempi sono molto stretti e, di conseguenza, potremmo constatare di non essere soltanto ospiti o stranieri, ma che il nostro passo è, più che altro, quello da sprint: uno sprint talvolta anche a lunga distanza e durata. Il tempo ci manca e non riusciamo a fare una sosta; la nostra anima non può più rincorrere e, tanto meno, raggiungere il nostro corpo. Anche pensando allo spazio assecondiamo le parole del re poeta Davide: “L’uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa” (Sal 144,4; cf. 1Cr 29,15; Sap 5,14). Comunque proceda il nostro passo, la nostra ombra si allunga o accorcia. E l’ombra dell’orologio solare, si muove continuamente e nessuno può fermarla o farla andare a ritroso. La clessidra, in fine, si ferma solo svuotandosi. C’è poi un terzo pensiero: il pensiero all’aldilà. L’uomo porta sempre nel cuore uno sbocco alla trascendenza, il suo sguardo va oltre l’orizzonte e attraverso il velo, di cui narra il profeta Isaia: “Egli [Dio] strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre che copriva tutte le genti” (Isa 25,7). Un tale sguardo oltre l’orizzonte e attraverso il velo lo preannuncia anche la buona novella degli angeli ai pastori nella notte di Natale sulle distese di Betlemme. Auguro a tutti i lettori di vivere un’esperienza profonda del mistero natalizio e di sentire nell’anno a venire la vicinanza affidabile degli angeli cantori.  

Il vescovo mons. dr.  Jurij Bizjak

Video posnetek voščil si lahko ogledate na spodnji povezavi

http://4d.rtvslo.si/arhiv/verske-poslanice-in-voscila/174510498


Deli naprej: