Nagovor škofa msgr. Jurija Bizjaka ob podelitvi služb in obletni maši za pokojnega škofa Janeza Jenka

Danes bosta prejela: službo mašnega  bralca bogoslovec Mel Kovič iz župnije Miren, službo mašnega pomočnika  pa bogoslovec Tilen Kocjančič iz župnije Bertoki.

Preroku  Habakuku je Gospod naročil: Napiši razodetje in ga vreži na plošče, da  bo z lahkoto bral, kdor bo bral! (Hab 2,2). Da bi z lahkoto bral, kdor  bere, pa mora razodetje biti vrezano ne samo na plošče, ampak mora biti  vrezano predvsem v srce bralca, kakor pravi Gospod preroku Jeremiju:  'Svojo postavo položim v njihovo notranjost in jo zapišem v njih srce;  jaz bom njihov Bog in oni bodo moje ljudstvo' (Jer 30,33). Samo tisti,  ki ima Gospodovo postavo zapisano v srcu, bere postavo Gospodovo z  lahkoto!

Potrebno je tudi primerno  srce, kakor pravi Gospod preroku Ezekielu: 'Dam jim drugo srce in novega  duha v njih notranjost; odstranim kamnito srce iz njih telesa in jim  dam meseno srce, da se bodo ravnali po mojih zakonih in izpolnjevali  moje odloke ter jih izvajali. Oni bodo moje ljudstvo in jaz bom njihov  Bog' (Ezk 11,19-20). Potrebno nam je torej čuteče in odzivno srce,  potrebna nam je notranjost napolnjena z Duhom Gospodovim, ki mora  govoriti iz nas, naj govorimo ali beremo (Mt 10,20).

In  enako čisto srce nam je potrebno za mašne pomočnike in za prinos darov.  Silovita je beseda preroka Izaija: 'Čemu mi je obilica vaših klavnih  daritev? Naveličal sem se žgalnih daritev ovnov in tolšče pitane živine;  krvi bikov in jagnjet in kozlov ne maram' (Iz 1,11). In podobno prerok  Malahija: 'O da bi bil kdo med vami, ki bi zaprl vrata, da ne bi več  zaman zažigali ognja na mojem oltarju! Nimam veselja z vami, govori  Gospod nad vojskami; ne maram daritev iz vaših rok' (Mal 1,10).

In  potrebne so nam čiste roke, kakor pravi isti prerok Izaija: 'Ko  iztegujete svoje roke, zapiram pred vami svoje oči; četudi še toliko  molite, vas ne poslušam: vaše roke so polne krvi' (Iz 1,15). 'Kdo izmed  vas more bivati pri požrešnem ognju, kdo izmed vas more bivati pri večni  žerjavici? Kdor je pravičen in odkritosrčno govori, kdor zametuje  dobiček od izsiljevanja, kdor otresa svojo roko, da ne sprejme  podkupnine, kdor si maši uho, da ne sliši o prelivanju krvi, kdor si  zatiska svoje oči, da ne vidi hudega? (Iz 33,14-15).

Pri  vsem tem nam je svetel zgled blagopokojni škof Janez, ki se ga danes  spominjamo ob 23-letnici odhoda v večnost. O njem smemo reči, da je bil  mož čistih rok in čistega srca, preprost in prost vsake zamere in vsake  užaljenosti, jasnih načel in preglednih stališč, odprt za pogovor in  velik bojevnik za versko svobodo, za krščansko moralo v javnosti in v  življenju vsakega človeka, za trdno zakonsko zvezo in verno družino, za  krščansko vzgojo in pravično ter urejeno družbo. Naj počiva v miru v  svetišču, ki si ga je izbral za svojo stolnico in v njej kot škof  opravljal obrede 23 let (1964-1987).

Današnja  dva odlomka lepo nagovarjata nas vse, še posebej pa naša dva  bogoslovca, ki prejemata vsak svojo službo: 'Pisal sem vam, mladeniči,  ker ste močni in je Božja beseda v vas in ste premagali hudobo,' piše  apostol Janez. Naj se to pismo, draga brata, uresničuje v vama danes in vedno, bodita močna in Božja beseda naj bo v vaju in vsak čas premagujta  hudobo. Ne ljubita sveta, ne tega, kar je na svetu, in kakor prerokinja  Ana ne zapuščajta templja, ampak izpolnjujta Božjo voljo, da bo milost,  ki sta jo danes prejela, ostala v vaju in delovala na veke. Tudi vidva rastita in se krepita kakor naš Gospod, vedno bolj polna modrosti in  milost Božja naj bo z vama. Amen.

Deli objavo: