OBRAZCI KAZALO Vizitacija Vprašalnik za škofovo in dekanovo vizitacijo Župnijska pisarna Župnijsko glasilo, Oznanilni list, Osmrtnica, Prijava pogreba, Specifikacija za nabirko, Pri vpisu k verouku,Godovni dnevi - en svetnik za vsak dan v letu, Formular za potrditev članov ŽPS, Formular za potrditev članov ŽGS. Mašni obrazec - svetniški dodatek Anton Martin Slomšek, Edith Stein, Mati Terezija, Pater Pij. Mašni obred v treh jezikih (IT, SLO, NEM) Napis v zakristiji (za našega škofa Jurija SLO - LAT) Božična devetdnevnica (v PDF obliki, z notnim zapisom)   VIZITACIJA: vprašalnik škofove vizitacije vprašalnik dekanove vizitacije   ŽUPNIJSKA PISARNA: Župnijsko glasilo word dokument  - oblika za verzijo worda 97-2003 word dokument  - oblika za verzijo worda 2007-2010 Pisava (font) za naslove Pisava (font) za besedilo   Oznanilni list word dokument  - oblika za verzijo worda 97-2003 word dokument - oblika za verzijo worda 2007-2010 Pisava (font) za napis OZNANILA   Osmrtnica word dokument  - oblika za verzijo worda 97-2003 word dokument - oblika za verzijo worda 2007-2010 Pisava (font) za napis OB SLOVESU   Prijava pogreba word dokument  - oblika za verzijo worda 97-2003 word dokument - oblika za verzijo worda 2007-2010   Specifikacija za nabirko (pripravil Rafko Klemenčič) excel dokument  - oblika za verzijo 97-2003 excel dokument - oblika za verzijo 2007-2010   Pri vpisu k verouku (pripravil Rafko Klemenčič) word dokument  - oblika za verzijo worda 97-2003 PDF dokument   Godovni dnevi - en svetnik za vsak dan v letu (pripravil br. Janez Papa) excel dokument  - oblika za verzijo 97-2003   Formular za potrditev članov ŽPS word dokument - oblika za verzijo 97-2003   Formular za potrditev članov ŽGS word dokument - oblika za verzijo 97-2003   Delovodnik (prejem in oddaja dopisov, pošte... z možnostjo "linkanja" na datoteko, ki je bila napisana). Zaporedna številka je "link" do dokumenta na vašem računalniku. word dokument  - oblika za verzijo worda 97-2003 word dokument - oblika za verzijo worda 2007-2010   Priročnik Občestvo, starši in krst otroka (Priprava na krst, druga izdaja 1995) Priročnik v PDF obliki   MAŠNI OBRAZCI - SVETNIŠKI DODATEK Anton Martin Slomšek, 24. september Edith Stein, 9. avgust Mati Terezija, 5. september Pater Pij, 23. september   MAŠNI OBRED V TREH JEZIKIH (IT-SLO-NEM)   Obred sv. maše v treh jezikih - A4 format, PDF oblika   NAPIS V ZAKRISTIJI SLO: Za našega škofa Jurija (velikost 35 cm x 16 cm) - različne barve in pisave LAT: Antistite nostro Georgio (velikost 35 cm x 16 cm) - različne barve in pisave   BOŽIČNA DEVETDNEVNICA (z notnim zapisom) v PDF obliki  http://kp.rkc.si/index.php/content/display/382