Home|Dokumenti|Škofijski zavarovalni sklad

Škofijski zavarovalni sklad

Škofijski zavarovalni sklad je sklad župnij in drugih pravnih oseb v Škofiji Koper, ki je namenjen pomoči pri kritju škode, ki nastane na cerkvenih stavbah in opremi zaradi zavarovanih nevarnosti, ki so opredeljene v pravilniku o obveznem in posebnem zavarovanju.

Pravilnika sta na voljo na naslednjih povezavah.

  1.  Pravilnik škofijskega zavarovalnega sklada o obveznem zavarovanju cerkvenih stavb v Škofiji Koper
  2. Pravilnik škofijskega zavarovalnega sklada o posebnem zavarovanju

Obrezec za sklenitev obveznega in posebnega zavarovanja (Obrazec ZCS)

  1. Obrazec ZCS (excel)
  2. Obrazec ZCS (pdf)
  3. Navodila za izpolnitev obrazca ZCS (pdf)