Škofijski zavarovalni sklad je sklad župnij in drugih pravnih oseb v  Škofiji Koper, ki je namenjen pomoči pri kritju škode, ki nastane na  cerkvenih stavbah in opremi zaradi zavarovanih nevarnosti, ki so  opredeljene v pravilniku o obveznem in posebnem zavarovanju.