Home|Dokumenti|Obrazci prošenj na ordinariat

Obrazci prošenj na ordinariat

Prošnje za dovoljenje in osnutki pogodb za dejanja izredne uprave župnij.

Odlok o dejanjih, ki presegajo mejo in način redne uprave, pravnih oseb, ki so podrejene krajevnemu škofu Škofije Koper

00   Pisno soglasje članov župnijskega gospodarskega sveta (ŽGS).

01   Prošnja za prodajo cerkvenih nepremičnin.

02    Prošnja za prodajo (odtujitev) cerkvene premičnine.

03-1    Prošnja za ustanovitev osebne služnosti užitka/rabe/služnosti stanovanja.

03-2    Prošnja za brezobrestno posojilo župnijskega denarja.

03-3    Prošnja za podpis služnostne pravice.

03-4    Prošnja za podpis pogodbe o predkupni pravici.

03-5    Prošnja za podpis pogodbe o hipoteki.

03-6    Prošnja za podpis izjave o poroštvu župnije.

04-1    Prošnja za sklenitev pogodbe o najemu, zakupu, uporabi.  

04-1a   Osnutek pogodbe o najemu (upravljanju) pokopališča.

04-1b  Osnutek pogodbe o najemu prostorov.

04-1c   Osnutek pogodbe o zakupu nepremičnine

04-1d  Osnutek pogodbe za zakup nepremičnine (krajša oblika)

05-1    Prošnja za nakup nepremičnine.

05-2    Prošnja za nakup premičnine.

06-1    Prošnja za spremembo namembnosti uporabe nepremičnine.

07-1    Prošnja za sprejem sponzorstva, dediščine ali volila (kan. 1301§2 in 1304 ZCP).

07-1a   Osnutek sponzorske pogodbe

07-2    Prošnja za sprejem dediščine ali volila (kan. 1301§2 in 1304 ZCP).

08-1    Prošnja za zavrnitev dediščine ali volila (kan. 1301§2 in 1304 ZCP).

09-1    Prošnja za gradbena dela in sanacije, ki presegajo redno upravo župnije.

10-1    Prošnja za pričetek restavratorskih del.

10-2    Prošnja za izposojo premičnin umetniške vrednosti.

11-1    Prošnja za začetek pridobitne dejavnosti.

11-2    Prošnja za prekinitev pridobitne dejavnosti.

12-1    Prošnja za ustanovitev civilno pravne ustanove … /družbe …/ podjetja.

12-2    Prošnja za sodelovanje v civilno pravni ustanovi … /družbi …/ podjetju.

13-1    Prošnja za najem kredita /kratkoročne finančne pomoči.

13-2    Prošnja za najem posojila pri banki.

13-3    Osnutek pogodbe o vračljivi finančni pomoči.

14-1    Prošnja za naložbe v finančne sklade, vrednostne papirje in dragocene kovine.

15-1    Prošnja za investicije, ki niso predvidene v letnem proračunu župnije.

16-1    Prošnja za sklepanje zaposlitvene pogodbe.

16-1a   Osnutek pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.

16-2    Prošnja za sklenitev pogodbe o nagradi in izplačilu pastoralnega delavca.

17-1    Prošnja za začetek civilne tožbe pred sodiščem ali državnim organom.

17-2    Prošnja za začetek civilne tožbe pred sodiščem ali državnim organom.

18-1    Prošnja za nastanitev oseb v župnišču.