Opomba. Seznam z župnijami je še v nastajanju. Možne so napake. Morebitne popravke nam lahko sporočite na tajnik.kp@rkc.si

Dekanija Vipavska

Župnija Število cerkva v župniji
Ajdovščina 3
Batuje 2
Budanje 2
Col 2
Črniče 4
Goče 6
Kamnje 4
Lokavec 3
Otlica 2
Planina 6
Podkraj 2
Podnanos 10
Šturje 3
Vipava 5
Vipavski Križ 5
Vrhpolje 2