Opomba. Seznam z župnijami je še v nastajanju. Možne so napake. Morebitne popravke nam lahko sporočite na tajnik.kp@rkc.si

Dekanija Postojna

Župnija Število cerkva v župniji
Hrenovice 15
Košana 12
Matenja vas 4
Pivka 5
Postojna 8
Slavina 4
Studeno 6
Šmihel 3
Trnje 5
Zagorje 6