Dekanija Koper

Župnija Naslov Število cerkva v župniji
Bertoki Bertoki, Markova 1a, 6000 Koper 1
Izola Trg sv. Mavra 4, 6310 Izola 8
Koper Izolska vrata 24, 6000 Koper 16
Koper - Sveti Marko Kvedrova 17, 6103 Koper 2
Lucija Cvetna pot 4, 6320 Portorož 1
Piran Ul. IX. korpusa 25, 6330 Piran 10
Portorož Cvetna pot 4, 6320 Portorož 1
Sečovlje Sečovlje 48, 6333 Sečovlje 3
Strunjan Strunjan 141, 6320 Portorož 1
Sveti Anton Sv. Anton 8, 6276 Pobegi 1