BIRME IN VIZITACIJE V LETU 2018


Dan in datum

Škof Jurij Bizjak

Škof Metod Pirih

Gen. vikar Slavko Rebec

Ponedeljek
2. april
Batuje 10.00
Col 10.00
Podkraj 16.00


Sobota
7. april
Črniče 10.00
Kamnje 15.00
Vrhpolje


Nedelja
8. april
Branik 10.00Sobota
14. april

Budanje 15.00


Nedelja
15. april
Vreme /Divača, Lokev/ (KV)

Opatje Selo (KV)

Sobota
21. april
Biljana 10.30 (KV)
Šlovrenc 15.00 (KV)
Šmarje na Vipavskem /Planina, V. Žablje/ ob 10.00 v Logu (KV)


Nedelja
22. april
Il. Bistrica 10.00
Vrtojba (KV)
Sočerga (KV)

Nedelja
29. april
Kojsko (KV)
Dornberk 10.00
Sečovlje /Lucija, Portorož/ 10.00

Nedelja
6. maj
Cerkno 10.00
Kobarid 10.00 (KV)
Šempeter 10.00

Sobota
12. maja
Škofije 10.00 (KV)

Libušnje

Nedelja
13. maj
Renče 10.00 (KV)
Vipava 10.00
Slap 15.00
Drežnica 10.00

Sobota
19. maj
Bukovica 9.00
Bilje 11.00
Zavratec 10.00


Nedelja
20. maj
KP – SV Marko 11.00 (KV)
Godovič 10.30
Dutovlje 11.00
Otlica 16.00 (KV)

Nedelja
27. maj
Štanjel (KV)
Postojna 10.00
Miren (KV)

Nedelja
2. junij
Šmarje ob 16.00Nedelja
3. junij
Krkavče (KV)
Črni vrh 10.00 (KV)


Nedelja
10. junij
Tomaj ob 10.00 (KV)

Bovec (KV)

Nedelja
17. junij

Podnanos /Lozice, Podraga/


Nedelja
16. september

Idrija


Nedelja
23. september
Predloka (KV)Nedelja
30. september
DekaniNedelja
7. oktober
Strunjan 10.00
Sveti Anton 9.00


Nedelja
21. oktober

Ankaran (KV)


Nedelja
28. oktober
Goče 10.00 (KV)
Seznam je narejen na podlagi prošenj župnikov, ki so na škofijo prispele do petka, 8. decembra 2018. Ure so izpisane glede na predloge župnikov. V župnijah, ki imajo v letu 2018 kanonično vizitacijo je to označeno z oznako (KV).

V župnijah, kjer je birmovalec škof Metod in imajo kanonično vizitacijo, jo bo opravil generalni vikar. V teh župnijah se za datum in potek vizitacije dogovorite z generalnim vikarjem, za datum in potek srečanja z birmanci, starši in botri pa s škofom Metodom.

Župnike, ki imajo vizitacijo vljudno prosimo, da izpolnjen Vprašalnik škofove vizitacije pošljejo na Škofijo po navadni ali elektronski pošti 14 dni pred datumom vizitacije.

Dekan ali od njega pooblaščeni duhovnik, naj pravočasno pošlje na škofijo poročilo o primernosti birmancev za prejem zakramenta svete birme.

Več navodil v zvezi s potekom birmovanja in vizitacije, vključno z obrazcem Vprašalnika za škofovo vizitacijo, dobite na spletni strani škofije. Če kdo potrebuje vprašalnik natisnjen na papirju, naj se obrne na kanclerja.

Slavko Rebec, generalni vikar