Preskoči na vsebino


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raduj se, Kraljica nebeška

(v velikonočnem času namesto Angel Gospodov)

Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,
zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,
je vstal, kakor je rekel, aleluja,
prosi za nas Boga, aleluja.

Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja,
ker je Gospod res vstal, aleluja.

Molimo.

Vsemogočni Bog, z vstajenjem svojega Sina Jezusa Kristusa si razveselil človeštvo. Po priprošnji njegove deviške matere Marije naj dosežemo veselje večnega življenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
 

 
 
 
Ste že podprli našega letošnjega novomašnika z molitvijo?
Še vedno je čas!

Hvala za vašo podporo!