Preskoči na vsebino


 
 

Tu je Rodos, tu skoči!

»Kdo zaupa oboroženemu roparju, ki teka od mesta do mesta? Tako se godi možu, ki nima gnezda, ki počiva, kjer se zmrači.«

Tako se sprašuje modri Sirah (Sir 36,26–27). Velja torej nasprotno: zaupanja vreden je mož, ki ima svoje gnezdo, zaupanja vreden je mož, ki ima svoj dom, ki skrbno varuje  svojo hišo in uspešno vodi svojo družino.

Apostol Pavel daje svojemu učencu Timoteju navodila, kakšen naj bo mož, ki bo  postavljen za voditelja skupnosti, in pravi: »Takšen naj bo, ki dobro  vodi svoj dom, ki drži otroke v ubogljivosti z vsem dostojanstvom. Če pa kdo lastnega doma ne zna voditi, kako bo skrbel za Božjo Cerkev?« (1 Tim 3,4–5).

Kar velja za Božjo Cerkev, lahko velja tudi za vso družbo: reko je treba čistiti pri izviru! Kaj pomaga čistiti reko pred izlivom, ko je že celo porečje zastrupljeno? In kaj pomaga loviti okrog prestopnike in zasvojence, če ne odpravljamo njihovega izvora iz izmučenih zakonov in trpečih družin?

»Tu je Rodos, tu skoči!« Takšen je v Ezopovi basni odgovor bahaču, ki se je hvalil, kako daleč je skočil na Rodu. Varno gnezdo je merilo, trden zakon je zakon, urejena družina je vzorec za urejeno družbo. Saj ni res! Pa je! Ne, to so sanje! Res so sanje, ki kažejo, kako daleč kdaj pa kdaj brede naša civilizacija!

 
 
 

 

2014
Sveta Gora, Tinje, Ignacijev dom

 

Sreda, 20. avgust ob 9.30 na Ubeljskem.

 

Slovensko-hrvaško romanje v LUDBREG pri Varaždinu, 6. september 2014

V pripravi

 

V pripravi

 

Rim, 5 - 19. oktober 2014. Naslov sinode: Pastoralni izzivi o družini v kontekstu evangelizacije

 

V pripravi

 

 

Oddaja prošenj za datum birme in vizitacije v letu 2015

Odlok o prepovedi opravljanja bogoslužja - Socerbska jama