Preskoči na vsebino


 
 
 

LETO POSVEČENEGA ŽIVLJENJA

 

Na prvo adventno nedeljo 2014 nas je sveti oče Frančišek povabil v leto posvečenega življenja, ki bo trajalo skozi vse leto 2015 in do svečnice 2016. Leto 2015 namreč prinaša tri velike okrogle obletnice: 200. obletnica rojstva Janeza Boska v Turinu, 500. obletnica rojstva Terezije Avilske v Avili, 800. obletnica romanja Frančiška Asiškega na grob apostola Jakoba v Santiago.

Prebudite svet! To je spodbuda, ki jo pismo papeža Frančiška naslavlja na vse nosilce posvečenega življenja. Pismo se navdihuje ob smernicah, ki jih je sv. Janez Pavel II. leta 1996 zapisal v posinodalni apostolski spodbudi Posvečeno življenje. Papež Frančišek je vsebino napovedanega leta strnil v tri cilje: s hvaležnostjo pogledati v preteklost, z navdušenjem živeti sedanjost, z upanjem sprejeti prihodnost.

V umetniško izrisanem znaku za obravnavano leto so upodobljene naslednje sestavine:

Golob, ki se spušča na morje in je podoba Svetega Duha, navdihovalca in prenovitelja, Duha, ki je plaval nad vodami (1 Mz 1,2) in se v podobi goloba spustil nad Kristusa pri krstu v Jordanu (Mt 3,16), sam golob pa je oblikovan tako, da spominja na arabski zapis besede 'mir'.

Morski valovi, ki so pod golobom, predstavljajo različne oblike posvečenega življenja in bogastvo njegovih različnih karizem.

Na svetu je nekaj čez 900.000 članov posvečenega življenja: velikansko večino predstavljajo različni moški in ženski redovi: okrog 135.000 redovnih duhovnikov, okrog 55.000 redovnih bratov, nekaj čez 700.000 redovnic, k posvečenemu življenju pa spada tudi okrog 25.000 članov različnih svetnih ustanov.

Tri zlate zvezde, ki se dvigajo iz morja pod golobom, izražajo izpovedovanje Svete Trojice ter znamenje bratstva in službo ljubezni, predstavljajo pa tudi Marijo, Presveto, Božjo Mater, prvo Kristusovo učenko, zgled posvečenega življenja.

Nazobčana krogla, ki stoji nad golobovo perutjo, predstavlja svet v vsej raznolikosti njegovih ljudstev in kultur; latinski napis, ki stoji pod znakom in na desni, se glasi: Posvečeno življenje v Cerkvi danes – evangelij, preroštvo, upanje.

Dragi bratje! Sveti oče vabi v letu posvečenja vso Cerkev, naj v sebi obudi preroškega duha in okrepi smisel za življenje v skupnosti, naj postane 'kovačnica prerokov' in 'topilnica izvedencev za skupnost', ki bodo znali ustvarjati in živeti nova in drugačna okolja evangeljskega duha, da bo lepše blestela lepota in svetost Cerkve.


 

 

Molitvena osmina za edinost kristjanov 2015

P R E D   N E D E L J O    S V E T E G A   P I S M A
 
 
 
naravno načrtovanje družine - SENSIPLAN
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Železnomašnik, posvečen v letu 1945
Branko Rudež, upokojen, Dom Pristan Vipava, (9. 5., Videm)

Biseromašnik, posvečen v letu 1955
Stanislav Sivec, upokojen, Prvačina, (29. 6., Ljubljana)

Srebrnomašnika, posvečena v letu 1990
Aloj Furlan, župnik v Vipavi,  (29. 6., Log pri Vipavi)
Franc Likar, župnik v Ajdovščini, (29. 6. Log pri Vipavi)

 
 

V pripravi