Preskoči na vsebino* šmarnice za otroke z naslovom Drobni koraki velikih junakov avtorice Mateje Gomboc *

odlomek iz knjige


* šmarnice za odrasle z naslovom Bogastvo uboštva avtorice Marije Krebelj *

 
 
 
 
 

Raduj se, Kraljica nebeška

(v velikonočnem času namesto Angel Gospodov)

Raduj se, Kraljica nebeška, aleluja,
zakaj On, ki si ga bila vredna nositi, aleluja,
je vstal, kakor je rekel, aleluja,
prosi za nas Boga, aleluja.

Veseli in raduj se, Devica Marija, aleluja,
ker je Gospod res vstal, aleluja.

Molimo.

Vsemogočni Bog, z vstajenjem svojega Sina Jezusa Kristusa si razveselil človeštvo. Po priprošnji njegove deviške matere Marije naj dosežemo veselje večnega življenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
 

 
 
 
Ste že podprli našega letošnjega novomašnika z molitvijo?
Še vedno je čas!

Hvala za vašo podporo!

 

 

 

 

 

 

 

 

PRED NAMI JE

 

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

ZA NAMI JE

 
 
P O G O S T A  V P R A Š A N J A    O   M A Š I