Preskoči na vsebino


 
 

POGLED V PASTORALNO LETO 2014-15

»Zato je vsak pismouk, ki je poučen o nebeškem kraljestvu, podoben hišnemu gospodarju, ki prinaša iz svojega zaklada novo in staro« (Mt 13,52).

Takšno bo tudi naše novo pastoralno leto, ki je pred nami in ga bomo začeli z mesecem septembrom.
 Iz svojega zaklada bo vsak prinašal staro: znano zgodovino rešitve, stalne čase cerkvenega leta, zaporedne spominske dneve velikih dogodkov; redno poučevanje, tekoče upravljanje, utečeno bogoslužje.
In bo prinašal novo: ker bo vse obogateno z novimi spoznanji in izkušnjami, z novimi predlogi in pobudami, z novimi upi in pričakovanji. In ker ta, ki sedi na prestolu, pravi: »Glej, vse delam novo!« (Raz 21,5). – Na škofijski ravni želim izpostaviti in priporočiti zlasti sledeče priložnosti in prireditve:
Molitveni dan za duhovne poklice drugo soboto v septembru: da bi naši dušni pastirji ne samo spodbujali k molitvi za duhovne poklice, temveč da bi tudi sami pogumno in oprijemljivo klicali in vabili mlade, ki v njih prepoznajo duhovni poklic.
Vse tri redne tečaje ali simpozije, pastoralni na začetku leta in katehetski ob polletju ter teološki po veliki noči: poleg vsebine so vedno koristna in blagodejna tudi medsebojna srečanja in pogovori, izmenjava spoznanj in izkušenj.
Škofijski pastoralni dan prvo soboto v oktobru z geslom: Družina – domača Cerkev. Da bi spodbudili hrepenenje po zakramentalni zakonski zvezi in okrepili versko življenje v družinah ter utrdili prenašanje verskega izročila prihodnjim rodovom.
Izredno sinodo o družini od 5-19 oktobra, ki bo posvečena zlasti vprašanjem razporočenih in ponovno poročenih. Ponovno vam, dragi dušni pastirji, priporočam, da v svojih župnijah posvetite temu vprašanju ustrezno pozornost.
Zgibanko o smislu in vrednosti mašnih namenov, ki jo načrtujemo pred Vsemi svetimi, da bi verniki svoje molitve in prošnje za žive in mrtve krepili tudi z mašnimi darovi za vzdrževanje dušnih pastirjev in za potrebe Cerkve.
Pomnožitev sadov duha, ki jo omogočajo in jo prinašajo tudi sicer zgolj poslovna orodja in prostori, kakor poroča tudi evangelij, da so z Jezusom poleg dvanajsterih hodile tudi nekatere žene ... in veliko drugih, ki so mu stregle s svojim premoženjem (Lk 8,1-3):  
 S prvim januarjem 2015 bomo po vsej cerkveni pokrajini uvedli težko pričakovani PasIS, ki bo v veliki meri olajšal naše upravljanje in poslovanje, zato zelo priporočam potrpljenje in strpnost, ki bosta potrebna za premagovanje začetnih težav.
Pospešeno iščemo prostore za dostojnejše in ustreznejše delovanje Škofijske karitas na Koprskem in vse kaže, da bomo še pred zimo predvideli in nato tudi uredili primernejše prostore za to plemenito škofijsko in cerkveno dejavnost.
Zastavili smo dela za izgradnjo prostorov za škofijski arhiv in za dodatne pisarne ter manjšo dvorano. Prostori naj bi bili končani v prihajajočem pastoralnem letu in že vnaprej vam zelo priporočam morebitno nabirko, ki jo bomo najavili, če bo potrebno.
Patrom frančiškanom se iskreno zahvaljujemo za dosedanjo upravo in oskrbo 'vinograda na rodovitnem griču' v Strunjanu in škofija se skupaj z župnijo zavezuje, da ga bo obdelovala, kakor poroča prerok Izaija (Iz 5,1-2).
Torej vam, dragi dušni pastirji, pred začetkom novega pastoralnega leta kličem kakor prerok Agej: »Na delo! Zakaj jaz sem z vami, govori Gospod nad vojskami. Po besedi, ki sem se vam z njo zavezal, ko ste šli iz Egipta, ostane moj duh med vami. Ne bojte se!« (Ag 2,4-5).

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Rim, 5 - 19. oktober 2014. Naslov sinode: Pastoralni izzivi o družini v kontekstu evangelizacije

 

V pripravi

 

 

 

Oddaja prošenj za datum birme in vizitacije v letu 2015

Odlok o prepovedi opravljanja bogoslužja - Socerbska jama