Preskoči na vsebino


 

POROČILO IZREDNE SINODE O DRUŽINI

            Pri bdenju v molitvi, ki je potekalo na trgu Svetega Petra v soboto 4 oktobra 2014 v pripravi na Sinodo o družini, je papež Frančišek na preprost in oprijemljiv način opozoril na osrednjost družinske izkušnje v življenju vseh ljudi in se izrazil takole:

            »Že se spušča večer na naš zbor. Prihaja ura, v kateri se rade volje vračamo domov, da bi se našli pri skupni mizi, v tisti globokosti tolikšnih čustev, izkazanih in prejetih dobrot, srečanj, ki ogrevajo srce in mu dajejo rast, dobrega vina, ki v človekovih dnevih prehiteva tisti praznik, ki ne bo poznal sončnega zahoda. Je tudi najbolj težka ura za tistega, ki stoji iz oči v oči s svojo osamljenostjo, v grenkem mraku strtih sanj in načrtov: koliko ljudi vlači svoje dneve v slepi ulici razočaranja, zapuščenosti, ali tudi razžaljenosti; v koliko hišah je pošlo vino veselja in torej okusnost – modrost sama – življenja. Ta večer smo glas prvih in drugih z našo molitvijo, z molitvijo za vse.«

            Prispodoba opojnega vina, s katero sveti oče čudovito ponazarja izkušnjo družinskega večera, se nahaja tudi v uvodu Poročila Sinode, ki je zdaj že dosegljivo tudi na naših spletnih straneh in vam ga, dragi dušni pastirji, toplo priporočam za vaše osebno branje kakor tudi kot gradivo za pogovore in razprave na srečanjih raznih teles in skupin, ki jih sklicujete in gojite. Poročilo seveda načelno ne vsebuje dokončnih odločitev, temveč prinaša izhodišča in spodbude za razpravo o vprašanjih, ki v sedanjem času stiskajo družino in zakonsko zvezo kot civilni in cerkveni ustanovi.

            Za lažjo in preglednejšo obravnavo želim poudariti, da poročilo daje v razpravo dve ustanovi, ki sta sicer tesno povezani, pa sta vendar dve: prva je družina, druga pa je zakonska zveza, ki je temelj vsake krščanske družine. Zakonska zveza je zakrament, družina pa ni zakrament, pač pa je sad zakramenta. In ker velika večina družinskih težav izhaja iz zakonskih težav, se je torej treba osredotočiti zlasti na zakonsko zvezo in na reševanje njenih vprašanj in vse drugo nam bo navrženo (Mt 6,33). Poročilo večkrat omenja 'evangelij o družini,' svetopisemski odlomki, ki so navedeni, pa se bolj kot na družino pravzaprav nanašajo na zakonsko zvezo in imamo torej dejansko v rokah tudi 'evangelij o zakonski zvezi.'

            Poročilo usmerja razpravo v obe smeri: v iskanje ustreznih rešitev in pomoči za vse, kar je izgubljenega, in v iskanje ustreznih napotkov in postopkov za vse, kar šele prihaja in ima prihodnost pred sabo. Večina rešitev za preteklost in večina napotkov za prihodnost je nakazanih v smeri poglabljanja in osvetljevanja družine in zakonske zveze, v smeri izobrazbe in pouka. Predlogi so seveda veljavni in hvalevredni, zelo koristno in učinkovito pa bo tudi, če bomo upoštevali modrega Siraha, ki uvod v svojo knjigo končuje z besedami: »V tistem času sem posvetil mnogo bdenja in učenosti, da sem dokončal to knjigo in jo izdal za tiste, ki se v zdomstvu želijo poučiti in prilagoditi svoje navade, da bi živeli po postavi« (Sirah, zadnja vrstica uvoda).

            Sirahu so poleg pouka pomembne tudi navade. Apostol Pavel piše: »Slabi pogovori kvarijo dobre navade« (1 Kor 15,33). Lahko pa dodamo: Slabe navade kvarijo dobre nravi! In naša civilizacija goji in ohranja tudi v zvezi z družino in zakonsko zvezo veliko slabih navad, ki so povsem utečene in samoumevne, splošno sprejete in uzakonjene, ki pa zato niso nič manj slabe in družini in zakonski zvezi nič manj škodljive in pogubne. Predlagam torej tudi razpravo o slabih navadah, ki jih bo potrebno odpraviti. Poročilo sinode se pogosto vrača k izvirom in to je pravilno: Ni namreč samo človek ustvarjen po Božji podobi, temveč sta po Božji podobi ustvarjena tudi zakonska zveza in družina.

 
 
 
(kratka razlaga)
 
 
 
 
 
 
 
 

ODPRTJE IN BLAGOSLOV NOVEGA CENTRA KARITAS V KOPRU

Trg Brolo 9, 6000 Koper

TISKOVNA KONFERENCA - 27. november 2014

BLAGOSLOV - 29. november 2014

TEDEN KARITAS V KOPRSKI ŠKOFIJI 2014

V pripravi

 

 

 

Oddaja prošenj za datum birme in vizitacije v letu 2015

Odlok o prepovedi opravljanja bogoslužja - Socerbska jama