Preskoči na vsebino

nalagam novice...

 

ŠKOFOVA BESEDA

Krivični mamon (Lk 16,9)

 

Zakaj je krivični mamon krivičen? Prvi najboljši odgovor na vprašanje, zakaj je krivični mamon krivičen, je razviden iz evangeljske zgodbe o daru uboge vdove: »Ozrl se je in videl bogatine, ki so metali svoje darove v zakladnico. Videl pa je tudi neko siromašno vdovo, ki je vrgla vanjo dva novčiča, in je rekel: Resnično povem vam: Ta uboga vdova je vrgla več kot vsi. Vsi ti so namreč vrgli dar od svojega preobilja, ta pa je dala od svojega uboštva vse, kar je imela za življenje« (Lk 21,1–4). Krivični mamon je krivičen, ker je lahko manjša vsota vredna več kakor velika!

 

Drugi najboljši odgovor na isto vprašanje pa je razviden iz prilike o delavcih v vinogradu: »Pristopili so torej tisti, ki so bili prišli okoli enajste ure, in so dobili vsak po en denarij. Ko so prišli prvi, so mislili, da bodo prejeli več, pa tudi ti so prejeli vsak po

en denarij. In ko so prejeli, so nad hišnim gospodarjem godrnjali in rekli: Ti zadnji so delali eno uro, pa si jih izenačil z nami, ki smo prenašali težo dneva in vročino« (Mt 20,9–12). Krivični mamon je krivičen, ker ga včasih kdo z malo truda pridobi enako kakor drugi z veliko truda.

 

Pridobivajte si prijateljev s krivičnim mamonom torej ne pomeni pridobivajte si jih z goljufi jo ali krajo, temveč pomeni z mamonom, katerega vrednost je od primera do primera spremenljiva in izmuzljiva. Kakor med drugim piše o njem tudi apostol Pavel:

»To pa pravim, bratje, čas je kratek. Odslej naj bodo tudi tisti, ki imajo žene, kakor bi jih ne imeli, in tisti, ki jokajo, kakor bi ne jokali, in tisti, ki se veselijo, kakor bi se ne veselili, in tisti, ki kupujejo, kakor bi nič ne imeli, in tisti, ki ta svet uživajo, kakor bi ga ne uživali, kajti podoba tega sveta preide« (1Kor 7,29–31).

msgr. dr. Jurij Bizjak, koprski škof

 

 


PRED NAMI JE


 

 

KRIZMENA MAŠA

Vse duhovnike, redovnike in redovnice, bogoslovce in vernike vabim h krizmeni maši v Koper na veliki četrtek, 17. aprila, ob 9.30.

Duhovniki se oblečejo v zakristiji v albo in belo štolo in pridejo na škofijsko dvorišče za sprevod v stolnico, dekani se oblečejo v plašče na škofiji. Po maši je na škofijskem vrtu bratska pogostitev in prijateljsko srečanje.

»Jezus Kristus je napravil iz nas kraljestvo in duhovnike Bogu, svojemu Očetu: Njemu slava in moč na vekov veke. Amen.« (Krizmena maša, vstopni spev)

msgr. dr. Jurij Bizjak, škof

 

SVETA MAŠA ZA GASILCE

Vsi, ki imate v svojih župnijah gasilska društva, ste vljudno naprošeni, da jih v soboto, 3. maja 2014, ob 17. uri povabite na Sveto Goro pri Gorici, kjer se bodo zbrala naša prostovoljna gasilska društva, da se svojemu zavetniku zahvalijo za vsa uspešna posredovanja v preteklem letu, letos še posebej za uspešno izvajanje nujne pomoči številnim ljudem in ustanovam v času žleda in poplav.

 

 

 

NAPOVEDNI KOLEDAR

 

LEGENDA:

DE - dekani     DS - duhovniški svet     ŠPS - pastoralni svet     ŠGS - gospodarski svet
ŠK - škofijska karitas     ŠOM - odbor za mlade     DOG - dogodek     P - praznik