Preskoči na vsebino


 

 

Mesec november, zadnji mesec cerkvenega leta, je mesec spomina na vse rajne: na tiste, ki so umrli naravne smrti, in na tiste, ki so umrli nasilne smrti, na umrle po domovih in bolnišnicah, na umrle po cestah in deloviščih, na umrle po nekdanjih in sedanjih bojiščih. Letošnja 100-obletnica začetka prve svetovne vojne in 75-obletnica začetka druge svetovne vojne ter številna vojna žarišča današnjega časa nas navajajo k premisleku o razlogih za vojne in njihovem smislu.

Apostol Jakob pravi, da je razlog za vojne človeška poželjivost: »Od kod vojne med vami in od kod boji? Mar ne od tod: Iz vaših poželenj, ki se vojskujejo v vaših udih? Poželite, pa nimate, ubijate in zavidate, pa ne morete doseči, bojujete se in vojskujete, pa nimate, ker ne prosite. Prósite, pa ne prejmete, ker prosite s slabim namenom, da bi trošili za svoje užitke« (Jk 4,1-3). Gospod, ki je svojemu ljudstvu zdravnik (2 Mz 15,26), torej pošilja vojne, da ozdravlja človeško poželjivost.

Po drugi strani pa Gospod zagotavlja, da niti las z naše glave ne bo izgubljen (Lk 21,18). Kako bi torej moglo biti izgubljeno toliko žrtev in trpljenja, toliko muk in gorja, toliko joka in solza, ki jih po vsem svetu stalno povzročajo vojne? Ni torej težko verjeti, da morajo tudi vojne imeti svoj smisel, da morajo biti 'kairos', ugoden čas: da so čas duhovnega očiščevanja in razkuževanja, čas pokore in zadoščevanja, čas ruvanja in izžiganja, čas treznjenja in ozaveščanja.

Vse žrtve nasilja, tudi medsebojnega, naj nas zato navdajajo z globokim spoštovanjem in hvaležnostjo, saj so z daritvijo svojega življenja zniževale napetosti v družbi in ohlajale človeška poželenja. In naj v nas nikakor ne zbujajo nobene maščevalnosti, saj bi v takšnem primeru bila njihova žrtev zaman. Izid vsake vojne je namreč podoben izidu svetega leta: v obeh primerih je na koncu dogovor! Naj počivajo v miru!

 
 
 

 

Rim, 5 - 19. oktober 2014. Naslov sinode: Pastoralni izzivi o družini v kontekstu evangelizacije

 
 

 

 

 

ZAHVALNA NEDELJA

 

Letošnja zahvalna nedelja sovpada s praznikom posvetitve lateranske bazilike v Rimu, ki je 'Mati in glava vseh Cerkva mesta in svetá,' zato je primerno, da tudi svojo zahvalo izrazimo najprej z mislijo na živo Cerkev, ki nas kakor skrbna mati hrani in neguje, potem pa tudi z mislijo na družino, ki se ji v tem pastoralnem letu vsa Cerkev še posebej posveča.

Najprej naj gre torej zahvala vsem dušnim pastirjem, duhovnikom in župnikom, duhovnim očetom naših župnijskih in drugih skupnosti, in vsem številnim njihovim sodelavcem, za gostoljubna in prijazna okolja, ki jih s svojimi oznanjevalnimi in bogoslužnimi ter karitativnimi dejavnostmi ustvarjajo po naših župnijah in soseskah. Naj še naprej tako sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih (Mt 5,16).

Potem naj gre zahvala vsem očetom in materam, ljubečim roditeljem in vzgojiteljem naših domačih cerkva, ki so svojim otrokom prvi učitelji molitve, prvi izvajalci dobrih del, prvi nosilci vsakdanjega križa. Naj vas navdihuje Pavlova beseda: »Niso namreč otroci dolžni za starše zbirati zaklade, temveč starši za otroke. Jaz pa bom prav rad vse žrtvoval, tudi sebe popolnoma žrtvoval za vaše duše, četudi bi me vi tem manj ljubili, čim bolj vas ljubim« (2 Kor 12,14-15).

In končno naj gre zahvala vsem dragim bratom škofom naše cerkvene pokrajine za našo medsebojno in prijateljsko povezanost ter za zvesto in predano službo našim krajevnim cerkvam ter seveda zahvala svetemu očetu Frančišku najprej za novega ljubljanskega nadškofa, ki nam ga je postavil, potem pa tudi za pogumen in vesel pogled na vesoljno Cerkev in na vso človeško družino, ki nam ga s svojim zgledom razodeva. Hvala, hvala vsem!

 

msgr. dr. Jurij Bizjak, škof

 

V pripravi

 

 

 

Oddaja prošenj za datum birme in vizitacije v letu 2015

Odlok o prepovedi opravljanja bogoslužja - Socerbska jama