Home|Duhovno, Škofova beseda|Jaz sem pot in resnica in življenje

Jaz sem pot in resnica in življenje

Duhovni nagovor škofa msgr. dr. Jurija Bizjaka za Radio Ognjišče.

 

 1. Jaz sem pot: Imamo poti in ceste in steze; kopne in morske in zračne poti; ozke in široke poti; ravne in ovinkaste poti; ravninske in položne poti; strme in plezalne poti; lepe in grde poti; dobre in slabe poti; pravilne in napačne poti; prave in krive poti; duhovne poti in življenjske poti; ‘vstopite skozi ozka vrata, kajti …’ (Mt 7,13-14).
  Dve življenjski poti: »Blagor človeku, ki ne stopa na pot grešnikov!« (Ps 1,1).
  Kristus je naša pot, ker nas poganja in pošilja: »Jaz sem trta, vi mladike …« (Jn 15,5).
  Kristus je naša pot, ker so talenti, s katerimi trgujemo, njegova last (Mt 25,14-30).
  Pot pravičnih: Osem blagrov našega upanja: ubogi in žalujoči, krotki in lačni
  in žejni pravičnosti, usmiljeni in čisti, miroljubni in preganjani zaradi pravičnosti.
  To je pot v nebeško kraljestvo, v večno tolažbo, v obljubljeno deželo,
  v zaželeno pravičnost, v popolno odpuščanje, v gledanje Boga, Božje otroštvo.
  Pri hoji po poti nam pomaga zlasti druga dvojica darov – dar svéta in dar moči.
  Dar svéta za pravilno izbiro poti in dar moči za vztrajno hojo po poti.
  Izaija: »Tvoja ušesa bodo slišala za teboj besedo, ki bo pravila:
  ‘To je pot, po njej hodite!’ če boste morali iti na desno ali na levo« (Iz 30,21).
  »Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja« (Jn 8,12).
 2. Jaz sem resnica: nasproti zmoti in laži, slepilu in prividu.
  Vsak ve veliko reči, veliko reči pa verjame: veliko vsakdanjih pa tudi življenjskih reči.
  Jezus je naša resnica, ker je njegova beseda resnica, trdna kakor skala:
  »Ti si Peter – Skala (Školj) in na to skalo bom sezidal svojo Cerkev …« (Mt 18,18).
  »Kdor moje besede izpolnjuje, si postavlja hišo na skalo …« (Mt 7,24).
  »Zakaj trošite denar za to, kar ni kruh, in svoj zaslužek za to, kar ne nasiti?« (Iz 55,2).
  Zakaj trošite moči za to, kar morate vzdrževati, zakaj kopičite to, kar morate nositi?
  »Ne morete služiti dvema gospodoma: Bogu in mamonu!« (Mt 6,24).
  Zmota in laž in slepilo je vse, kar izgleda kot resnično, v resnici pa je puhlo in prazno.
  Pri spoznavanju resnice nam pomaga prva dvojica darov – dar modrosti in razumnosti.
  Dar modrosti in razumnosti za jasno ločevanje resnice od laži, ločevanje zrna od plev.
  Dvanajst resnic naše vere: »V njem živimo in se gibljemo in smo!« (Apd 17,28).
 3. Jaz sem življenje: življenje in životarjenje, življenje in umiranje:
  življenje in hiranje; življenje in morjenje; življenje in ubijanje; življenje in smrt.
  Božje zapovedi človeka ne morijo, temveč ga varujejo pred izumiranjem in smrtjo.
  Kristus je naše življenje, ker nas vabi na svojo gostijo na svatbo (Mt 22).
  Mojzes: »Glej, predložil sem ti danes življenje in srečo, smrt in hudoto.
  Kar ti danes zapovedujem je: Ljubi Gospoda, svojega Boga, hodi po njegovih potih
  in spolnjuj njegove zapovedi, zakone in ukaze!
  In živel boš in se množil in Gospod, tvoj Bog, te bo blagoslavljal v deželi,
  ki greš vanjo, da jo prejmeš v last« (5 Mz 30,15-16).
  Marti: »Jaz sem vstajenje in življenje. Kdor veruje vame, bo živel, tudi če umrje,
  in kdorkoli živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl. Veruješ to?« (Jn 11,25-26).
  Pri ohranjanju življenja nam pomaga tretja dvojica darov – dar spoznanja in strahu.
  Dar spoznanja in strahu za razločevanje svetosti od grešnosti, življenja od smrti.
  Dar spoznanja nas napravlja za Božje prijatelje in domačine v Gospodovi hiši.
  Dar strahu nas varuje pred predrznostjo in pred upiranjem Gospodovi volji.
  Deset zapovedi naše ljubezni do Boga in do bližnjega – zapisanih v človekovem srcu.
15. maja 2017|