Home|Nekategorizirano, Računovodstvo|Nabirke in dajatve v letu 2016, ki se oddajo na škofijo v skladu s kan. 1266 ZCP.

Nabirke in dajatve v letu 2016, ki se oddajo na škofijo v skladu s kan. 1266 ZCP.

Natisni dokument “Nabirke in dajatve v letu 2016”

 1. KVATRNE NABIRKE: ( 21. 2., 22.5., 25.9. in 18.12.2016), (v celoti oddati na škofijo),
 2. NABIRKA ZA BOŽJI GROB: 25.3.2016 ( v celoti),
 3. NABIRKA ZA SOLIDARNOSTNI SKLAD: na nedeljo dobrega pastirja, 17. 4. 2016 (v celoti),
 4. PETROV NOVČIČ: 29.6.2016 (v celoti),
 5. MISIJONSKA NEDELJA: 23.10.2016 ( v celoti),
 6. ZAHVALNA NEDELJA: 6.11.2016: za gradnjo duhovniškega doma v Šempetru (v celoti),
 7. NEDELJA KARITAS: 27.11.2016 (v celoti),
 8. NEDELJNIKI (po obračunu – socialno),
 9. ZAVAROVALNI SKLAD – STAVBE: (vsota določena s pogodbo ŠZS),
 10. TISKOVINE: (po obračunu),
 11. TAKSE: ( po obračunu),
 12. ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA IN DIJAŠKI DOM: (od 1.1.2013 tečejo 4% zamudne obresti)
 13. PRODAJA NEPREMIČNIN (10% od vrednosti prodajne cene se nakaže v škofijski sklad)
 14. NEDELJNIKI (po obračunu – stroški računovodstva)

Duhovniki:

 1. BINACIJE IN TRINACIJE (vsak duhovnik osebno)
 2. SOLIDARNOSTNI SKLAD – OSEBNO (10 % letnega neto duhovniškega prihodka – predlagamo prvo polovico nakazila do 30. junija)

 

Opozorila!

 1. Prav je, da se navedeni datumi pri posameznih nabirkah upoštevate. V župnijah kjer predpisane nabirke ni bilo o tem obvestite računovodstvo na seznamu razknjižbe.
 2. Po vsakem nakazilu obvezno pošljite na škofijo seznam oz. razknjižbo. Zadostuje tudi obvestilo razknjižbe po e-pošti v računovodstvo.
 3. Na Veliki četrtek s strani škofije ni določena nobena nabirka. Po sklepu duhovniškega sveta dovoljujemo nabirko za potrebe župnijske karitas.
 4. Binacije in trinacije oddajte duhovniki osebno na škofijo, zaželeno je nakazilo v gotovini.
 5. V primeru, da v župniji praznujete na dan škofijske nabirke župnijsko slovesnost (obhajilo, birmo, župnijski praznik), se škofijska nabirka prenese na naslednjo nedeljo.
 6. Priporočimo, da nabirke napoveste eno nedeljo prej v oznanilnem listu in pri oznanilih v cerkvi.

Vsem želim blagoslovljeno Gospodovo leto 2016.

Jožef Koren,
generalni vikar

10. marca 2016|