Home|Računovodstvo|Obvestilo o davčnih blagajnah

Obvestilo o davčnih blagajnah

Z 02. januarjem 2016 bo potrebno v skladu z Zakon o davčnem potrjevanju računov vse izdane račune za dobave blaga in storitev, ki so plačani z gotovino, potrditi pri Finančni upravi RS, po predpisanem postopku preko elektronske naprave (oziroma davčne blagajne).

Na podlagi prejete obrazložitve iz Ministrstva za finance v vezi z uporabo davčnih blagajn v verskih ustanovah vam posredujemo naslednja navodila.

1. Župnija ne uporablja davčne blagajne v naslednjih primerih:

a) pri prejemanju gotovine v obliki daru fizične osebe (vernikov) za namene verske skupnosti, kot so miloščine v cerkvi in ofri, namenske nabirke, (darovi za obnovo, darovi za karitas, darovi za misijone) in za vse druge namenske darove.

b) pri prejemanju gotovine s strani fizične osebe za periodični tisk (naročnine na verski tisk)

c) pri prejemanju gotovine v obliki prostovoljnih prispevkov za versko literaturo, nabožne predmete in za kritje stroškov za pastoralno dejavnost (verouk, priprava na krst, oratorij, takse, …)

č) pri prejemanju gotovine v obliki prostovoljnih prispevkov za tisk, sveče,…, ki nimajo določene cene in verniki oz. obiskovalci cerkve dajo svoj prostovoljni dar v nabiralnik.

2. Osnovno pravilo:

  1. NISO predmet davčnih blagajn DAROVI in PROSTOVOLJNI PRISPEVKI, ki jih fizične osebe namenijo za kakršno koli blago (material), ki NIMA označene cene.

Če ima blago označeno ceno, je vedno predmet davčne blagajne v kolikor gre za gotovinsko poslovanje.

3. Verska literatura (knjige, ki imajo po zakonu napisano ceno na platnici)

  1. a) Župnija ne sme prodajati knjig, lahko pa knjige ponudi na ogled. Zato ne sme objaviti cene ali cenika knjig, ker bi to pomenilo prodajo in obveznost uporabe davčne blagajne. Lahko pa zanje prejme prostovoljni prispevek, ki ga verniki sami dajo v nabiralnik za tiskovine.
  2. b) Župnija lahko ponudi založbam (Družina, Ognjišče, Mohorjeva družba) brezplačni najem prostora za verski tisk, kjer lahko založba sama postavi avtomat ali stojalo za prodajo knjig z ločenim nabiralnikom za plačilo. V takem primeru ne gre za prodajo knjig s strani župnije ampak s strani založbe. Pri tem je potrebno skleniti pisno pogodbo o najemu z založbo.

4. Kdaj župnije MORAJO uporabljati davčno blagajno?

Vedno, ko izstavijo račun za blago ali storitve, ki so plačane v gotovini.

Vedno, ko se storitve plačujejo po (najemni) pogodbi v gotovini.

Župnije praviloma izstavljajo račune za naslednje namene:

– za najemnine,

– za prodajo lesa,

– za prodajo nabožnih predmetov, verske literature, ki imajo določeno ali priporočljivo ceno

– za uporabo župnijskih prostorov (za verske namene, za bivanje, letovanje …)

5. Predlog:

Če župnija, ki izda račun, ne želi uporabljati davčne blagajne, MORA od prejemnika računa (kupca) zahtevati, da izvede plačilo na TRR preko plačilnega naloga (UPN obrazca) ali e-banke.

 

 

8. decembra 2015|